Milí žiaci, študenti, rodičia i pedagógovia,

Čas jesenných prázdnin je neodmysliteľne spojený s tichou spomienkou na našich zosnulých príbuzných, priateľov a kolegov.

Ako zástupcovia škôl a nositelia spoločenských hodnôt, pripájame svoj hlas k upokojeniu situácie a hľadaniu cesty k vzájomnému porozumeniu. V záujme toho sme na rokovaní s ministerstvom školstva potvrdili záujem pomôcť. Niektoré súkromné školy vyšli v ústrety požiadavke ministerstva obrany a poskytujú priestory na celoplošné testovanie. Cítime zodpovednosť voči spoločnosti ako celku.

Ak je naša účasť na celoplošnom testovaní jedným z krokov k zmiereniu súčasnej polarizácie spoločnosti a návratu detí do škôl, je v záujme nás všetkých, ho absolvovať. Samozrejme s plným rešpektom k iným názorom a dodržaním všetkých hygienických opatrení.

Pin It on Pinterest

Share This