“Slovenské školstvo zápasí s viacerými problémami… Ministerka školstva Martina Lubyová v piatok po dlhodobom odkladaní predstavila svoju víziu o budúcom fungovaní školstva…

Ako sa na plány rezortu školstva pozerajú odborníci? V štúdiu moderátora Juraja Jedináka sedel Ivan Juráš, člen autorského tímu pôvodného Učiaceho sa Slovenska, na telefóne bola Petra Fridrichová z Centra edukačného výskumu Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Aj o porovnaní vízie a súčasného dokumentu, o entuziastickom rozpracovaní 10 modulov pôvodnej vízie s reálnymi opatreniami autormi vízie, súčasnej realizácie niektorých opatrení, kontraste napríklad aj v experimentálnom overovaní (návrh novely v parlamente ide proti strategickým cieľom kvalitatívnej zmeny).

Petra Fridrichová k experimentálnemu overovaniu:

…novela paragrafu o experimentálnom overovaní, ktorá má byť výrazne centralizovaná v podstate na plecia pracovníkov ministerstva, ktorí by mali v podstate vyberať odborných garantov, ktorí by mali krížom cez Slovensko garantovať experimentálne overovania, ja len na margo toho poviem, že experimentálne overovanie na Slovensku bolo vždy jedným z tých najsilnejších a legitímnych nástrojov na zmenu metód, foriem výučby, dokonca aj obsahu, ktorú mali slovenskí učitelia, kedy sa mohla rozvíjať spolupráca s akademickou sférou, kedy sa mohla rozvíjať spolupráca so zamestnávateľmi, a naozaj, v podstate tá blízkosť toho akademického prostredia a reálneho školského prostredia sa stratí, ak takýchto garantov bude vyberať ministerstvo školstva. A ja sa reálne obávam, a naozaj s úctou ku každému jednému pracovníkovi ministerstva školstva, či majú kapacitu navyše, aby si naštudovali reálne výskumy, ktoré realizujú všetky vysoké školy venujúce sa vlastne vzdelávaniu ako-takému v regionálnom školstve.

Ivan Juráš k experimentálnemu overovaniu:

Systém, že sa ide obmedziť počet alebo skupina tých, ktorí to môžu realizovať, že sa ide obmedziť to, že kto vôbec môže dávať námety, tak to sú absurdné veci, ktoré presne zasahujú do toho najcitlivejšieho spojenia, a to sú akademici a tí, ktorí to v praxi realizujú…

Ivan Juráš k realizácii častí Učiaceho sa Slovenska:

Jedna z možností je postupovať tak, ako hovorila pani Fridrichová, že proste pokúšať sa to nejak globálne analyzovať, a na základe toho potom navrhovať opatrenia, potom je druhá cesta, ktorú teda zvolili (chvalabohu, že existujú tu takí ľudia a také organizácie), Komenského inštitút, Asociácia Učiace sa Slovensko, ktorá vznikla ako občianske združenie, ktorá to chce podporovať, Asociácia súkromných škôl a Indícia, ktorá je tiež zakomponovaná v Asociácii Učiace sa Slovensko, oni sú v kontakte s reálnymi ľuďmi, a to nie, že zo súkromných škôl, zo všetkých škôl. A na základe toho vyzvali: “Poďme urobiť niečo, čo sa dá okamžite implementovať”. A to sa teraz ide diať, to sa ide ohlásiť, idú sa vybrať školy, zverejní sa to, a začne sa to pomaličky diať na tej úrovni, to je to odovzdanie vlastne tej iniciatívy a zároveň výzva k participácii smerom k tým, ktorí majú toho plné zuby a chcú to meniť, lebo nie je to tak, že tu nie je možné nič robiť, To je taký porazenecký postoj, ktorý je na jednej strane pochopiteľný pri tomto celom marazme, ktorý sa tu vlastne neustále 25 rokov vyvíjal na jednej strane, ale na druhej strane stále žijú a, chvalabohu, pracujú a, chvalabohu, sa mi zdá, že ich je relatívne veľa, ľudia, ktorí tú iniciatívu sú ochotní prevziať a nebudú čakať na to, čo sa rozhodne na nejakom centrálnom mieste.

Z prvej ruky - záznam relácie Rádia Slovensko z 28. 5. 2018

Z prvej ruky

Beseda na politické, občianske a spoločenské témy, ktoré priniesol deň.

Kontaktný e-mail: slovensko@rtvs.sk
Vysiela sa: pondelok – piatok 12:30-13:00

Pin It on Pinterest

Share This