Milí priatelia, zriaďovateľky a zriaďovatelia, riaditeľky a riaditelia súkromných škôl a školských zariadení, členovia ASŠŠZS

Dnes vstupujeme do nového školského roka 2019/2020, ktorý je pre naše deti, žiakov i nás všetkých rokom zmien.

Zmeny  sa dotýkajú všetkých škôl – bez rozdielu zriaďovateľa a bude zaujímavé pozorovať, ako sa pretransformujú do života škôl a tým aj nás všetkých.

Nový zákon o pedagogických zamestnancoch, zvyšovanie platov začínajúcich pedagógov, predkladanie odpisu z registra trestov, „obedy zadarmo“, systém vzdelávania učiteľov, povinná predškolská výchova od budúceho roku a mnoho ďalších, pre fungovanie škôl podstatných zmien, ktorým sa školy chtiac-nechtiac budú musieť prispôsobiť.

Nezanedbateľným faktom ostáva určovanie najvyššieho počtu pre prvé ročníky žiakov stredných škôl zo strany VUCiek, ktoré naďalej považujeme za porušovanie rovnosti zriaďovateľov, deklarovanej v zákonoch.

Súkromné školy sú a naďalej ostávajú lídrami v inováciách a progrese v rámci školského systému Slovenska.

Veríme, že tak, ako každý rok, aj Školský rok 2019/20 – rok zmien – zvládneme na výbornú.

Asociácia pre Vás pripravuje novinky, ktoré budú predstavovať spoluprácu na kvalitatívne vyššej úrovni a hlavne, chce byť svojim členom nápomocná pri zvládaní náročnej orientácie v spleti zákonov, vyhlášok a nariadení.

Pripravujeme aj mimoriadne Valné zhromaždenie v súvislosti s personálnymi zmenami v štruktúre Asociácie.

Chceme Vám predstaviť tých najlepších z nás, aby sme čo najpresvedčivejšie vyvrátili tvrdenia o spochybňovaní našej existencie.

Na našej www stránke pripravujeme rubriky, ktoré súkromným školám pomôžu zorientovať sa a nájsť odpovede na závažné otázky.

Chceme spolu s Vami priložiť ruku k dielu pri tvorbe školského systému pre naše aj vaše deti.

Chceme a veríme, že to spoločne dokážeme.

 Vykročme do nového školského roku tou správnou nohou!

Správna rada ASŠŠZS

Titulná fotografia: členovia Správnej rady ASŠŠZS na ostatnom zasadnutí (29.8.2019, L. Mikuláš) spolu s partnermi z iniciatívy Kvalitné školstvo, s ktorými pripravujeme spoluprácu.

Pin It on Pinterest

Share This