Je sobota, 10. 11. 2018, vonku je sychravo, ideálny deň na využitie nášho demokratického práva – slobodnej voľby kandidátov, ktorí nás budú v ďalšom období zastupovať aj v rozhodovaniach o podmienkach pre súkromné školy a školské zariadenia na Slovensku. Budú rozhodovať o tom, či školy dostanú napr. neočakávanú výpoveď z prenajatých priestorov, či deti v našich školách dostanú financie v plnej výšku normatívu, ktorý obce a mestá dostávajú od štátu a podobne.

My volíme kandidátov, ktorí vedia, že deti v súkromných školách a školských zariadeniach majú právo na rovnosť šancí v demokratickej spoločnosti.

Nepremárnite aj Vyšancu rozhodnúť o svojej budúcnosti i o budúcosti svojich detí!

Podkladová fotografia: Element5 Digital from Pexels

Pin It on Pinterest

Share This