Pred blížiacimi sa voľbami do Národnej rady SR v rámci aktivít Kampane A DOSŤ! Nehazardujme s budúcnosťou Slovenska!, Saskia Repčíková spracovala dotazník postojov politických strán k súkromným školám a školským zariadeniam na Slovensku:

„V programoch jednotlivých strán sme hľadali priestor na naplnenie pedagogických slobôd, rešpekt k inováciám, akceptovanie alternatívnych vzdelávacích programov, vytváranie podmienok pre slobodné a demokratické fungovanie škôl.“

Ambíciou súkromných škôl je však byť iné ako verejné školy – prinášať pedagogické inovácie do vyučovania, klásť vyššie nároky na žiakov aj učiteľov, experimentovať s obsahom a metódami vyučovania, ktoré sa už vo svete osvedčili (ako Montessori a waldorfský program) a zároveň vychádzať v ústrety individuálnym potrebám a podmienkam žiakov.V programoch jednotlivých strán sme preto hľadali priestor na naplnenie pedagogických slobôd, rešpekt k inováciám, akceptovanie alternatívnych vzdelávacích programov, vytváranie podmienok pre slobodné a demokratické fungovanie škôl.Chceli sme tiež vedieť, ako budú v prípade účasti na vláde alebo v NR SR politické strany pristupovať k financovaniu neštátnych škôl. Najnovšia štúdia OECD ocenila princíp normatívneho financovania, v ktorom každé dieťa dostáva rovnaký, stabilný a predvídateľný príspevok z verejných prostriedkov na svoje vzdelávanie. Hneď ďalším návrhom – nefinancovať neštátne školy v rovnakej výške ako štátne – však uplatnenie tohto princípu poprela. Preto nás zaujímalo, ako chcú jednotlivé politické strany pristúpiť k požiadavke na spravodlivé (bez ohľadu na zriaďovateľa), transparentné a efektívne financovanie vzdelávania. Zároveň sme sa pýtali jednotlivých politických stán, aké špecifické návrhy majú v oblasti súkromných škôl.Do výberu sme zaradili strany s dlhodobými preferenciami nad 5% – Smer-SD, Sieť, SNS, KDH, OľaNO, Most-Híd, SaS a okrem nich stranu SKOK pre jej rozsiahly a samostatný program v tejto oblasti.

Pin It on Pinterest

Share This