Mgr. art. Eva Ohraďanová

Mgr. art. Eva Ohraďanová

štatutárna zástupkyňa ASŠŠZS

statutar@sukromneskoly.sk

Veľmi sa nás dotkla tragédia, ktorá sa odohrala v jednej z vrútockých škôl. Celá situácia je o to tragickejšia, že k nej došlo v školskom prostredí, ktoré by malo byť pre deti jedným z ich najbezpečnejších prostredí.

Robíme všetko preto, aby sa deti v školách cítili bezpečne a mali dôvod na úsmev. Avšak aj pri tých najlepších opatreniach môžu nastať neočakávané situácie, akou je aj táto. Mimoriadne oceňujeme a vážime si odvahu zástupcu riaditeľa, ktorý neváhal postaviť sa na ochranu detí aj za cenu vlastného života.

Vyjadrujeme hlbokú sústrasť rodinným príslušníkom a želáme skoré uzdravenie všetkým zraneným. Veríme, že deťom, ktoré boli svedkami tragických chvíľ, pomôžu ich blízki, naši kolegovia a blížiaci sa prázdninový čas, aby sa čím skôr s celou situáciou vyrovnali.

Doplnené vyjadrenie, ktoré sme sprostredkovali aj TV JOJ v piatok 12.6.2020:

Niet pochýb o tom, že školy treba vybaviť ochrannými prvkami, ktoré zabezpečia maximálnu ochranu detí. Aj k tomu však treba pristupovať citlivo. Každý nový viditeľný prvok ochrany síce upokojí rodičov, no na druhej strane môže v deťoch vytvárať pocit ohrozenia.

Máme niekoľko príkladov zo zahraničia, v ktorých sa na základe podobných incidentov zvýšila bezpečnosť na školách a napriek tomu k násiliu stále dochádza. Okrem toho netreba zabúdať aj na násilie  vnútri školy, akou je šikana alebo kyberšikana. Tie sa žiaľ v školách vyskytujú v ďaleko väčšom rozsahu, ako si vieme pripustiť. K šikane môže za zavretými a stráženými múrmi dochádzať aj naďalej a jej dôsledky bývajú často tragické.

Nevnímajme ochranu v školách len cez mreže, nepriestrelné sklá alebo hlásiče, ktoré neochránia deti napríklad na školskom dvore. Venujme zvýšenú pozornosť deťom a ich psychike. Naučme ich pozorne vnímať svoje okolie, rozoznávať a riešiť prípadné signály násilia už v zárodku. Naučme pedagógov rozpoznať a zachytiť prípadnú patológiu, alebo skrytý smútok dieťaťa. Je naozaj dôležité, venovať zvýšenú pozornosť deťom a ich psychike. A dokázať im, že učiteľ je v škole nielen preto, aby im dával známky, ale je predovšetkým človek pripravený načúvať a chápať.

Súkromné školy sú vo väčšine prípadov založené na princípe vzájomného poznania, rodinnej atmosféry a pracujú s menšími skupinami detí. V takýchto podmienkach sa dá úspešnejšie pracovať s emóciami a psychikou detí. Je preto na mieste aj otvoriť diskusiu na tému veľkosti škôl. V mestách je tendencia vytvárať školy pre stovky detí, ktoré so sebou nesú veľkú mieru anonymity a nebezpečia. Naproti tomu sa mnohé menšie školy označujú za nepotrebné a nerentabilné. Je otázka financií a jednoduchšej organizácie vždy tou najdôležitejšou? Myslím, že nad veľkosťou školy by mala stáť emocionálna a psychická bezpečnosť detí a z nej vyplývajúca následná schopnosť identifikovať každú možnú patológiu, alebo vnútornú zakrývanú bolesť jedinca.

Pin It on Pinterest

Share This