Oceňujeme, že zástupcovia súkromných škôl sú prizvaní k tvorbe legislatívnych návrhov už od ich začiatku. Verím, že dobrou komunikáciou všetkých zainteresovaných partnerov už od štádia vecného zámeru zákona sa podarí dosiahnuť, aby výkon statnej správy a samosprávy v školstve garantoval jednoznačne a stabilné podmienky pre všetkých zriaďovateľov a riaditeľov škôl.

Saskia Repčíková, prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska

Predbežný návrh vecného zámeru nového zákona o správe v školstve a školskej samospráve bol predstavený účastníkom externej pracovnej skupiny 5. decembra 2017 na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Asociáciu súkromných škôl a školských zariadení Slovenska na pracovnom stretnutí zastupovala členka správnej rady Asociácie Mária Smreková, riaditeľka 1. súkromného gymnázia v Bratislave.

Východiskom predloženia návrhu zmeny je súčasný stav Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý bol 22krát novelizovaný, nie je terminologicky zosúladený s ďalšími zákonmi. Vznikla tak potreba nového zákona. Ten by mal určiť, ktoré subjekty vykonávajú správu škôl a školskú samosprávu, upraviť komplexné konanie pri obsadzovaní riaditeľov, ich kompetencie a zodpovednosti, ako aj pôsobnosti a zodpovednosti zriaďovateľov, ako aj ďalšie kompetencie a pôsobnosti. „Oceňujeme, že zástupcovia súkromných škôl sú prizvaní k tvorbe legislatívnych návrhov už od ich začiatku. Verím, že dobrou komunikáciou všetkých zainteresovaných partnerov už od štádia vecného zámeru zákona sa podarí dosiahnuť, aby výkon statnej správy a samosprávy v školstve garantoval jednoznačne a stabilné podmienky pre všetkých zriaďovateľov a riaditeľov škôl, “ zdôraznila Saskia Repčíková, prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska v súvislosti s našou účasťou a možnosťou podieľať sa na tvorbe novej legislatívy v oblasti školstva.

Pin It on Pinterest

Share This