Správna rada ASŠŠZS reaguje na súčasnú situáciu vyvolanú šírením pandémie nového koronavírusu a následnými opatreniami:

ASŠŠZS si s plnou vážnosťou uvedomuje situáciu, ktorá nastala prerušením vyučovania na všetkých školách a školských zariadeniach na Slovensku. Prerušenie vyučovania ako nevyhnutný krok s cieľom zabrániť plošnému šíreniu nebezpečného koronavírusu schvaľujeme.

Osobitný režim vyučovania – „home office“  postavila mnohých zriaďovateľov súkromných škôl do komplikovanej situácie. Na jednej strane musia udržať kvalitu vyučovania v ťažších podmienkach, na druhej strane musia rozhodovať o spôsobe určenia vykrytia pracovného času svojich zamestnancov.

Podporujeme všetkých zriaďovateľov, ktorí aj napriek zložitej situácii trpezlivo komunikujú so svojimi zamestnancami a snažia sa im pomôcť tak, aby priniesli študentom očakávanú kvalitu domáceho vzdelávania ako aj online fungovanie školy.

Odmietame porušovanie práva a nátlakové aktivity z ktorejkoľvek strany. Veľmi dôležitá v tomto období je  dobrá komunikácia zriaďovateľa, riaditeľa, pedagógov, žiakov i i rodičov. Aj toto je signálom voči verejnosti, že ide o kvalitnú školu. A bez kvalitných škôl sa naše školstvo neposunie ďalej.

Ďakujeme všetkým zriaďovateľom a riaditeľom základných a stredných škôl, ktorí dlhé roky pracovali na skvalitňovaní vzdelávania a pokračovanie vyučovania pedagógmi z ich domáceho prostredia neubralo na kvalite plynule pokračujúceho vzdelávania. Sme na nich hrdí a dnes sú príkladom ostatným a môžu zdieľať príklady dobrej praxe.

ASŠŠZS v tomto období zriadila svojpomocnú skupinu pre všetkých zriaďovateľov súkromných škôl a školských zariadení bez ohľadu na členstvo v ASŠŠZS, aby sme sa vzájomne inšpirovali a efektívnejšie našli odpovede na mnohé otázky a východisko k ďalšiemu postupu do veľmi náročných týždňov, ktoré sú pred nami.

Pin It on Pinterest

Share This