Európska rada národných asociácií nezávislých škôl (ECNAIS) vyzýva kandidátov zo všetkých strán a štátov, aby prijali slobodu vzdelávania ako jednu z hlavných tém svojho programu do volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019.

“Deklaráciou zameriavame pozornosť na význam slobody vzdelávania pre budúcnosť Európy a na podporu naštartovania diskusie v rámci budúceho Európskeho parlamentu,” zdôrazňuje Rodrigo Queiroz e Melo, predseda ECNAIS.

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 – Návrhy ECNAIS pre Európu ľudí, zjednotených v rozmanitosti.

Dňa 26. mája 2019 sa uskutočnia európske voľby. Podľa zmlúv je vzdelávanie v kompetencii členských štátov. Európsky parlament ako politická inštitúcia má však zásadnú úlohu pri podpore budovania Európskej únie štátov, ktoré konajú v súlade s Chartou základných práv Európskej únie.

Článok 14 Charty základných práv Európskej únie zakotvuje slobodu vzdelávania nasledovne: „Sloboda zakladať vzdelávacie inštitúcie za predpokladu dodržiavania demokratických zásad a právo rodičov zabezpečiť vzdelanie a výchovu svojich detí v zhode s ich náboženským, filozofickým a pedagogickým presvedčením sa rešpektuje v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, ktoré upravujú výkon tohto práva.“

Toto základné právo v rámci Európskej únie bolo zohľadnené v uznesení parlamentu z júna 2018 v súvislosti s modernizáciou vzdelávania v Európe. Toto uznesenie schválila veľká väčšina parlamentu a mal sa ním riadiť nový parlament.

Pre ECNAIS s rešpektom k suverenite jednotlivých štátov vo vzdelávaní, existuje priestor pre európske inštitúcie, aby budovali na tom, čo je prijaté v súvislosti so slobodou vzdelávania. Preto predkladáme obavy a návrhy, ktoré by sa mali riešiť počas budúceho mandátu Európskeho parlamentu.

Sloboda a rozmanitosť vo vzdelávaní

– napriek rôznym nariadeniam, ktoré sa dotýkajú nezávislosti škôl na úrovni štátov, musia všetky členské štáty rešpektovať právo občianskej spoločnosti na zriadenie vzdelávacích zariadení v súlade s náboženským, filozofickým a pedagogickým presvedčením rodičov. V súlade s tým by sa mali poslanci Európskeho parlamentu, ktorí pôsobia v oblasti vzdelávania, zaviazať k neukladaniu jednotných vzdelávacích modelov a mali by odstraňovať neprimerané prekážky kladené rozmanitosti vo vzdelávaní, vrátane finančných.

Rozmanitosť a účasť

– Európsky parlament by mal vyslyšať nezávislé vzdelávanie a poslanci parlamentu by mali rešpektovať a podporovať právo, aby bolo prítomné v prebiehajúcich rozhodovacích procesoch.

Uznanie a podpora

– vzhľadom na to, že 18,7% študentov v Európe študuje na nezávislých školách, Európsky parlament by mal vytvoriť medziskupinu pre slobodu vzdelávania a nezávislé školy.

Vyzývame kandidátov zo všetkých strán a štátov, aby prijali slobodu vzdelávania ako jednu z hlavných tém svojho programu do volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019.

 

Ďalšie informácie Vám poskytne secretariat@ecnais.org

(pracovný preklad: sgh)

Európska rada národných asociácií nezávislých škôl (ECNAIS – European Council of National Associations od Independent Schools) je nekonfesiojné apolitické európske združenie, ktoré spája asociácie nezávislých škôl z jednotlivých štátov. Víziou asociácie je podpora dialógu v rámci krajín a podpora slobody vzdelávania pre rodičov a pedagógov.

Pin It on Pinterest

Share This