Spoločnosť Profesia v spolupráci s Asociáciu súkromných škôl a školských zariadení Slovenska v rámci edujobs.sk ponúka riaditeľom základných a stredných škôl účasť na vytvorení vzdelávacieho programu Akadémia pre riaditeľov.

Cieľom tohto programu je pomoc v riadení školy a profesionálnom raste riadiacich pracovníkov základných a stredných škôl bez ohľadu na ich zriaďovateľa. „V súčasnosti cez portál www.edujobs.sk zaznamenávame historicky najvyšší dopyt po zamestnancoch v školstve. Zároveň vnímame, že je čoraz ťažšie nájsť kvalitného učiteľa,“ konštatovala koordinátorka programu Anna Podlesná, ktorá v rámci programu pripravuje aj pilotný bezplatný workshop, ktorý bude reflektovať najzaujímavejšie témy z dotazníka.

Workshop sa uskutoční v stredu 26. septembra 2018 od 13.00 do 17.30 h v Spoločenskom pavilóne v Košiciach a lektormi na ňom budú inšpiratívni riaditelia aj lektori z firiem so znalosťou školského prostredia.

  • Ak máte záujem zúčastniť sa na workshope, vyplňte, prosím, dotazník – do 4. júla 2018. 
  • Podrobnejšie informácie: Anna Podlesná, mobil: 0903 902 439, email: podlesna@profesia.sk
  • Ak sa Vám dotazník správne neotvára, kliknite na linku DOTAZNÍK