Spoločnosť Profesia v spolupráci s Asociáciu súkromných škôl a školských zariadení Slovenska v rámci edujobs.sk ponúka riaditeľom základných a stredných škôl účasť na vytvorení vzdelávacieho programu Akadémia pre riaditeľov.

Cieľom tohto programu je pomoc v riadení školy a profesionálnom raste riadiacich pracovníkov základných a stredných škôl bez ohľadu na ich zriaďovateľa. “V súčasnosti cez portál www.edujobs.sk zaznamenávame historicky najvyšší dopyt po zamestnancoch v školstve. Zároveň vnímame, že je čoraz ťažšie nájsť kvalitného učiteľa,” konštatovala koordinátorka programu Anna Podlesná, ktorá v rámci programu pripravuje aj pilotný bezplatný workshop, ktorý bude reflektovať najzaujímavejšie témy z dotazníka.

Workshop sa uskutoční v stredu 26. septembra 2018 od 13.00 do 17.30 h v Spoločenskom pavilóne v Košiciach a lektormi na ňom budú inšpiratívni riaditelia aj lektori z firiem so znalosťou školského prostredia.

  • Ak máte záujem zúčastniť sa na workshope, vyplňte, prosím, dotazník – do 4. júla 2018. 
  • Podrobnejšie informácie: Anna Podlesná, mobil: 0903 902 439, email: podlesna@profesia.sk
  • Ak sa Vám dotazník správne neotvára, kliknite na linku DOTAZNÍK
<iframe src="https://www.surveygizmo.com/s3/4417813/Tvorte-s-nami-Akad-miu-pre-riadite-ov?embedded=true" width=100% height="750" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Načítava sa...</iframe>

Pin It on Pinterest

Share This