Webbonusy pre členov ASŠŠZ

Webbonusy na rok 2023

Členovia ASŠŠZ, ktorí majú riadne uhradený členský príspevok, majú nárok na benefit v podobe 2 webbonusov ročne.

Webbonus:

 • je neprenosný
 • nie je prevoditeľný na peniaze
 • slúži na bezplatný vstup člena (jedna IP adresa s jedným prístupom) na webinári podľa vlastného výberu, ktorý organizuje ASŠŠZ
 • dá sa použiť aj na sprístupnenie záznamu webinára z archívu
 • zaniká ukončením členstva
 • nedá sa použiť v prípade neuhradenia členského poplatku

ASŠŠZ začala poskytovať webbonusy v roku 2021. Maximálny počet webinárov na člena je v tomto roku 6.  V nižšie uvedenej tabuľke si viete preveriť aktuálny počet webbonusov, ako aj ich čerpanie.

V súčasnosti Vám z archívu ponúkame záznamy:

 • BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: Vydávanie rozhodnutí…
 • BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: OD VZN K ZMLUVE 3.
 • BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: Od VZN k zmluve 4.

V prípade záujmu nám pošlite e-mail so žiadosťou o sprístupnenie, v ktorom uvediete názov webinára, ktorých chcete sprístupniť, IČO a názov člena (komu vystavujeme faktúru na úhradu členského príspevku).

BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: Od VZN k zmluve 4.

5. 12. 2022

Na základe opakovaných telefonátov, ako si vypočítať sumu jednotkového koeficientu, kde nájsť relevantné podklady k zmenám, ako a kedy uzatvárať dodatky, ale aj na otázky, ako to bude s financovaní od roku 2023, či treba uzatvárať nové zmluvy, či iba dodatky, aké sú najnovšie zmeny v legislatíve a pod. – sme pripravili súhrnnú odpoveď vo forme webinára v rámci série bedekra OD VZN K ZMLUVE. Upozorníme Vás tiež na zmeny, ktoré nastávajú od 1. januára 2023, budeme odpovedať na Vaše otázky a podnety a poskytneme Vám aj linky na príslušnú legislatívy a dokumenty spolu s vysvetlením.

Program:

 • platnosť nových ustanovení zákona č. 596/2003
 • UZATVÁRANIE NOVÝCH ZMLÚV
 • PREDLŽOVANIE ZMLÚV
 • REŽIM BEZ ZMLUVY
 • zmeny v praxi (dodatky, zmeny sumy jednotkového koeficientu a pod.)
 • SKÚSENOSTI Z PRAXE, príklady dobrej praxe, vzor dobrej zmluvy, Vaše otázky a odpovede.

 Účastník webinára získa:

 • prehľad o tom, ako strategicky postupovať pri uzatváraní dodatkov k zmluvám /novým zmluvám na rok 2023,
 • prehľad o najčastejších problémových situáciách a praktické príklady ich riešenia,
 • odpovede na špecifické otázky účastníkov.

BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: Od VZN k zmluve 3.

20. 9. 2022

Webinár nadväzuje na sériu predchádzajúcich webinárov OD VZN K ZMLUVE, ktoré sú reakciou na zmenu zákona č. 596/2003 z decembra 2021, ktorým sa upravilo finnacovanie škôl a školských zariadení.

Program:

 • DODATKY V KONTEXTE ZMENY JEDNOTKOVÉHO KOEFICIENTU (výška jednotkového koeficientu na jedného prepočítaného žiaka na rok 2022 zvyšuje zo sumy 98,70 € na sumu 103,05 € ), napr. kto a za akých podmienok má nárok na doplatenie financií s prihliadnutím na obsah zmluvy, ako majú postupovať zriaďovatelia, s ktorými obec zmluvy neuzatvorila, aké sú náležitosti dodatku k zmluve, ako postupovať v prípade, ak obec nechce uzavrieť dodatok k zmluve, prípadne ho podmieňuje napr. dokladovaním iných príjmov a pod.
 • PRÍPRAVA NA UZATVÁRANIE NOVÝCH ZMLÚV, upozornenie na legislatívne zmeny od 1. januára 2023 (napr. povinnosť uzatvoriť zmluvu, prechod financovania žiakov nad 15 rokov z VÚC na obce…)
 • SKÚSENOSTI Z PRAXE, príklady dobrej praxe, vzor dobrej zmluvy, Vaše otázky a odpovede.

 Účastník webinára získa:

 • prehľad o tom, ako strategicky postupovať pri uzatváraní dodatkov k zmluvám /novým zmluvám na rok 2023,
 • prehľad o najčastejších problémových situáciách a praktické príklady ich riešenia,
 • odpovede na špecifické otázky účastníkov.

BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: Vydávanie rozhodnutí, na ktoré sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní

16. 6. 2022

Webinár je reakciou na zmeny v školských zákonoch, ktoré postupne upravili predpisy vydávania rozhodnutí. Webinár sme pripravili na základe podnetov a otázok v vydávaniu nových rozhodnutí v školách a školských zariadeniach, na ktoré sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Program:

 • prehľad záväznej legislatívy a zmien vo vydávaní rozhodnutí,
 • rozhodnutia a ich obsah (čo je a nie je ich nevyhnutnou súčasťou),
 • rozhodnutia a ich doručovanie,
 • otázky a odpovede.
 • príklady dobrej praxe, vzor dobrej zmluvy, Vaše otázky a odpovede.

 Účastník webinára získa:

 • prehľad o tom, ako má pri vydávaní rozhodnutí postupovať  v súlade s platnou legislatívou,
 • prehľad o najčastejších problémových situáciách a praktické príklady ich riešenia,
 • odpovede na špecifické otázky účastníkov.

Stav webbonusov a ich čerpanie od roku 2021 zistíte na základe čísla Vašej faktúry na úhradu  členského, ktorú sme Vám vystavili v roku 2023:

WEB

BONUSY

 

NÁROK CELKOM 2021-2023

2022

 

Od VZN k zmluve 4.

 

5.12.2022

2022

 

Od VZN k zmluve 3.

 

20.09.2022

2022

 

Vydávanie rozhodnutí

 

16.06.2022

2022

 

Od VZN k zmluve 2.

 

11.02.2022

2021

 

Od VZN k zmluve 1.

 

20.12.2021

2021

 

Nájmy, nájomné zmluvy

 

18.03.2021

WEB

BONUSY

 

ZOSTATOK 2023

FKT 2023
6 1 5 1020230001
6 6 1020230002
6 6 1020230003
6 6 1020230004
6 6 1020230005
6 6 1020230006
6 0 1 1 1 1 2 1020230007
6 1 5 1020230008
6 1 1 1 1 2 1020230009
6 1 1 4 1020230010
6 6 1020230011
6 1 5 1020230012
6 6 1020230013
4 4 1020230014
6 6 1020230015
6 0 1 1 1 1 2 1020230016
4 1 1 2 1020230017
6 6 1020230018
6 6 1020230019
6 6 1020230020
6 1 1 1 3 1020230021
6 1 1 4 1020230022
4 1 1 2 1020230023
6 1 5 1020230024
6 2 1 3 1020230025
6 1 5 1020230026
6 1 5 1020230027
6 1 1 4 1020230028
6 6 1020230029
6 6 1020230030
6 6 1020230031
6 1 1 4 1020230032
6 6 1020230033
6 1 5 1020230034
6 1 1 1 3 1020230035
6 1 5 1020230036
6 6 1020230037
6 1 5 1020230038
6 6 1020230039
6 6 1020230040
6 1 1 4 1020230041
6 1 1 1 1 2 1020230042
6 1 1 1 3 1020230043
6 6 1020230044
6 1 1 4 1020230045
6 1 1 4 1020230046
6 1 5 1020230047
6 6 1020230048
6 1 5 1020230049
6 2 1 1 2 1020230050
4 4 1020230051
6 6 1020230052
6 6 1020230053
6 0 1 1 1 1 2 1020230054
6 6 1020230055
6 0 1 1 1 1 2 1020230056
6 1 5 1020230057
6 1 1 1 1 2 1020230058
6 1 5 1020230059
6 6 1020230060
6 6 1020230061
6 1 2 3 1020230062
6 1 1 1 1 2 1020230063
4 4 1020230064
4 4 1020230065
6 6 1020230066
6 1 1 1 3 1020230067
4 4 1020230068
6 1 1 1 3 1020230069
4 1 3 1020230070
6 1 1 1 3 1020230071
6 1 1 4 1020230072
6 1 1 4 1020230073
6 1 1 4 1020230074
6 6 1020230075
6 1 1 4 1020230076
6 1 1 1 1 2 1020230077
6 0 1 1 1 1 2 1020230078
6 1 1 4 1020230079
6 0 1 1 1 1 2 1020230080
6 6 1020230081
6 1 1 1 1 2 1020230082
6 1 1 1 3 1020230083
6 6 1020230084
6 1 1 2 2 1020230085
6 6 1020230086
6 1 1 1 3 1020230087
6 1 1 1 3 1020230088
6 1 1 4 1020230089
6 1 1 1 3 1020230090
6 1 1 4 1020230091
6 0 1 1 1 1 2 1020230092
6 1 5 1020230093
6 6 1020230094
4 1 1 2 1020230095
4 1 1 2 1020230096
4 1 3 1020230097
6 1 5 1020230098
6 1 1 1 3 1020230099
6 6 1020230100
6 1 1 1 3 1020230101
6 1 1 4 1020230102
6 2 1 1 2 1020230103
6 1 1 4 1020230104
6 1 1 4 1020230105
6 2 1 3 1020230106
6 6 1020230107
6 6 1020230108
6 1 5 1020230109
6 1 1 1 1 2 1020230110
6 1 1 1 1 2 1020230111
6 1 1 1 3 1020230112
4 0 1 1 2 1020230113
6 1 5 1020230114
6 1 1 1 1 2 1020230115
6 1 1 4 1020230116
6 1 1 1 3 1020230117
6 1 1 4 1020230118
4 1 1 2 1020230119
6 6 1020230120
6 6 1020230121
6 1 1 1 3 1020230122
6 1 1 1 1 2 1020230123
6 1 5 1020230124
6 0 1 1 1 1 2 1020230125
6 6 1020230126
4 0 1 1 2 1020230127
6 1 1 1 3 1020230128
6 6 1020230129
6 6 1020230130
6 6 1020230131
6 6 1020230132
6 1 1 1 3 1020230133
6 2 4 1020230134
6 1 1 4 1020230135
6 1 1 4 1020230136
6 6 1020230137
6 1 1 4 1020230138
6 6 1020230139
6 1 1 1 3 1020230140
6 1 5 1020230141
6 1 1 1 3 1020230142
6 1 1 1 1 2 1020230143
6 1 5 1020230144
6 1 1 1 1 2 1020230145
6 0 1 1 1 1 2 1020230146
6 1 1 4 1020230147
6 6 1020230148
6 1 1 4 1020230149
6 6 1020230150
6 1 1 1 3 1020230151
6 6 1020230152
6 1 1 1 3 1020230153
6 6 1020230154
6 1 5 1020230155
6 1 1 1 3 1020230156
6 6 1020230157
4 0 1 1 2 1020230158
6 6 1020230159
4 1 3 1020230160
6 6 1020230161
6 6 1020230162
6 1 5 1020230163
6 1 5 1020230164
6 6 1020230165
6 1 5 1020230166
6 1 1 1 1 2 1020230167
6 1 1 1 1 2 1020230168
4 1 3 1020230169
6 6 1020230170
6 1 5 1020230171
6 6 1020230172
6 6 1020230173
6 6 1020230174
6 6 1020230175
6 6 1020230176
6 6 1020230177
4 1 1 2 1020230178
4 4 1020230179
6 6 1020230180
6 1 1 1 3 1020230181
6 1 1 4 1020230182
6 1 1 4 1020230183
6 1 1 1 3 1020230184
4 4 1020230185
6 1 1 1 1 2 1020230186
6 1 5 1020230187
4 1 1 2 1020230188
6 6 1020230189
6 1 1 1 1 2 1020230190
4 4 1020230191
6 6 1020230192
6 1 5 1020230193
4 1 1 2 1020230194
6 1 5 1020230195
4 1 1 2 1020230196
2 2 1020230197
2 2 1020230198
2 2 1020230199
2 2 1020230200
2 2 1020230201

Pin It on Pinterest

Share This