Špeciálnu sériu workshopov na zvyšovanie vlastných mäkkých zručností vo svetle aktuálneho stavu trhu práce na Slovensku určenú riaditeľom, učiteľom a výchovným (kariérovým poradcom stredných škôl pripravila v rámci “vizionárskej” 4. výročnej konferencie BSCF Americká obchodná komora na Slovensku (AmCham). 

Workshopy sú jednou z prvých aktivít novej iniciatívy spolupráce AmCham so strednými školami na základe trendu zvyšovania podielu zamestnancov v BSC firmách s ukončeným SŠ vzdelaním na úkor tých, ktorí skončili vysokú školu. Tento trend je čiastočne spôsobený aj užšou špecializáciou študentov a postupným zvyšovaním zručností, ktoré absolventi stredných škôl vstupujúci na trh práce majú.

Podujatie sa uskutoční v slovenskom jazyku

6.12.2018 (štvrtok) v čase 4:00 – 17:00 h

hotel Crowne Plaza, Hodžovo nám. 2, Bratislava

Účasť na workshopoch a na konferencii je pre učiteľov, riaditeľov a výchovných (kariérových) poradcov zo stredných škôl bezplatná.

Záväzná registrácia najneskôr 23. 11. 2018 (pôvodne16. 11. 2018) na tejto adrese.

Ďalšie informácie o podujatí:

Peter Rusiňák, AmCham (0948 592 775)

V prípade Vašej časovej dostupnosti sú účastníci workshopov vítaní (taktiež bezplatne) aj na celom priebehu 4. výročnej BSCF konferencie 6.12.2018 už od 09:00 h. Predbežný program popoludňajšej časti AmCham BSCF konferencie venovanej stredným školám:

14:00 – 14:20 Trendy na trhu práce na Slovensku (prezentácia Profesia.sk)

14:20 – 14:40 BSC sektor v rámci trhu práce – zvyšovanie povedomia o BSC spoločnostiach (BSCF predstaviteľ)

14:40 – 15:00 Moderovaná diskusia + rozdelenie do 3 paralelných pracovných skupín (učitelia, riaditelia, výchovní poradcovia)

15:00 – 17:00 Paralelné workshopy pre učiteľov, riaditeľov a výchovných (kariérových) poradcov:

  • učitelia – téma: Ako zaujať publikum? (Táňa Hargašová)
  • výchovní (kariéroví) poradcovia – téma: Koučing (Silvia Gállová)
  • riaditelia – téma: Situačné líderstvo (Zoltán Labai)

Pin It on Pinterest

Share This