Dňa 25. marca 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu s iniciatívami v oblasti vzdelávania zverejnilo informačný portál www.ucimenadialku.sk, ktorý je v súčasnosti (počas prerušeného vyučovania na školách) nástrojom oficiálnej komunikácie ministerstva. 

Ako 24. 3. 2020 informoval minister školstva B. Gröhling, je vyučovanie na všetkých školách prerušené do odvolania. Tento stav si vyžaduje množstvo opatrení, ktoré sledujeme a budeme Vás o nich priebežne informovať.

Portál www.ucimenadialku.sk je vytvorený s cieľom pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.

Obsah:

  • sústreďuje všetky dôležité termíny a usmernenia pre školy a školské zariadenia tak, aby disponovali jasnými a jednoznačnými informáciami,
  • v jednotlivých častiach sú odporúčania pre vyučujúcich aj pre manažmenty škôl, ako postupovať v čase prerušenia vyučovania a prezenčnej výučby pri rešpektovaní možností a potrieb jednotlivých žiakov a študentov, rodičov i učiteľov,
  • súčasťou webovej stránky je aj prehľad dostupných komunikačných nástrojov a platforiem, elektronických zdrojov a existujúcej podpory pre školy, pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj pre rodičov.

Dôležité!

  • Portál obsahuje aj informácie právneho charakteru, ako aj odpovede na najčastejšie otázky súvisiace so súčasnou situáciou.
  • Odpovede sú vypracované ministerstvom školstva a majú záväzný charakter. 
  • V časti  https://www.ucimenadialku.sk/otazky/ nájdete aj formulár na odoslanie Vašej otázky.

Všetky otázky a odpovede, ktoré sa dotýkajú súkromných škôl a školských zariadení budeme priebežne monitorovať a zverejňovač aj na našom webe ako odporúčania/usmernenia MŠVVaŠ SR.

Pin It on Pinterest

Share This