Očakávané Plány výkonov pre školský rok 2020/21 boli hlavnou témou rokovania zástupcov súkromných škôl v jednotlivých Krajských radách pre odborné vzdelávanie a prípravu (KROVP), ktoré sa uskutočnilo 19. septembra 2019 v Liptovskom Mikuláši.

Viceprezidentka ASŠŠZS Ľubica Petríková skonštatovala, že podľa informácií z niektorých krajov, VÚC uznali chybu z minulého roku ohľadom komunikácie s neštátnymi zriaďovateľmi. Je to pozítívna informácia a dobrá štartovacia čiara pred rokovaniami ohľadom Plánu výkonov. Veríme, že v tomto roku sa nám podarí už v prvom štádiu prípravy Plánu výkonov na jednotlivých VÚC obstáť lepšie ako v minulom roku.

Ďalej informovala, že na Mimoriadnom valnom zhromaždení ASŠŠZS v októbri 2019 poskytneme aj ostatným členom komplexné informácie tak, aby na stretnutiach so zástupcami VÚC pri perokovávaní Plánu výkonov, ktoré by sa mali uskutočniť koncom októbra, boli dostatočne pripravení.