Očakávané Plány výkonov pre školský rok 2020/21 boli hlavnou témou rokovania zástupcov súkromných škôl v jednotlivých Krajských radách pre odborné vzdelávanie a prípravu (KROVP), ktoré sa uskutočnilo 19. septembra 2019 v Liptovskom Mikuláši.

Viceprezidentka ASŠŠZS Ľubica Petríková skonštatovala, že podľa informácií z niektorých krajov, VÚC uznali chybu z minulého roku ohľadom komunikácie s neštátnymi zriaďovateľmi. Je to pozítívna informácia a dobrá štartovacia čiara pred rokovaniami ohľadom Plánu výkonov. Veríme, že v tomto roku sa nám podarí už v prvom štádiu prípravy Plánu výkonov na jednotlivých VÚC obstáť lepšie ako v minulom roku.

Ďalej informovala, že na Mimoriadnom valnom zhromaždení ASŠŠZS v októbri 2019 poskytneme aj ostatným členom komplexné informácie tak, aby na stretnutiach so zástupcami VÚC pri perokovávaní Plánu výkonov, ktoré by sa mali uskutočniť koncom októbra, boli dostatočne pripravení.

 

Pin It on Pinterest

Share This