Ministerstvo školstva sa rozhodlo po konzultáciách a takisto nových informáciách, ktoré získalo, zrušiť body dodatku spojené so spojitým písaným písmom a takisto aj tie časti, ktoré sa k týmto bodom vzťahujú v prílohe tohoto dodatku.

„Tešíme sa, že zdravý rozum zvíťazil!“ uviedla Saskia Repčíková, prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZS) v súvislosti s dnešným oznámením ministra školstva Petra Plavčana o zrušení dodatku, ktorý od 1. 9. 2017 zavádzal presne definovaný tvar písaného písma, ktorým sa v škole učia deti písať v prvom ročníku.

Zavedením regulácie by utrpeli žiaci desiatok škôl, ktoré už používajú zjednodušené písmo Comenia Script. Toto písmo je overené v Českej republike a učitelia, rodičia i žiaci v Česku i na Slovensku s ním majú výborné skúsenosti.

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení sa pridala ku kampani Sloboda v písaní a petícii na zrušenie dodatku k Štátnemu vzdelávaciemu programu, ktorým sa prikazovalo žiakom písať jednotným typom spojitého písaného písma podľa predlohy. V súkromných školách, ktoré využívajú Comenia Script, sa tento typ písma osvedčil a sú s ním spokojní nielen žiaci, ale aj ich rodičia.

Minister Peter Plavčan dnes na tlačovej besede oznámil: „Ministerstvo školstva sa rozhodlo po konzultáciách a takisto nových informáciách, ktoré získalo, zrušiť body dodatku spojené so spojitým písaným písmom a takisto aj tie časti, ktoré sa k týmto bodom vzťahujú v prílohe tohoto dodatku.“

„Vítame tento krok ministra Plavčana. Vrátil školám možnosť slobodne sa rozhodnúť. Nie je dôležité, ako krasopisne dieťa píše, ale ako čitateľne, zmysluplne a s nadšením vie písmom vyjadrovať svoje myšlienky,“ zdôraznila Saskia Repčíková a dodala, „ďakujeme všetkým, ktorí svojimi aktivitami a podpismi pod petíciu podporili slobodu v písaní. Veríme, že v duchu materiálu Učiace sa Slovensko sa sloboda prejaví aj v ďalších oblastiach vzdelávania na Slovensku.“

Ministerstvo nielen zruší body v dodatku, ale rozšíri aj experimentálne overovanie v tejto oblasti, doplnil minister Peter Plavčan: „Aby v budúcnosti nedochádzalo k tomu, aby sa obmedzovalo experimentálne overovanie alebo výskum v tejto oblasti, tak sa ministerstvo školstva rozhodlo, že na jeseň tohto roka vypíše výzvu pre školy, aby školy v spolupráci s výskumníkmi, lekármi, pedagógmi, psychológmi mohli overovať aj iné druhy písma, či niektoré z nich nebude najvhodnejšie pre istý druh žiakov.“

Kampaň Sloboda v písaní v júni 2017 naštartovali učitelia a rodičia Cirkevnej základnej školy Narnia, ktorí zorganizovali rôzne podporné akcie, napr. Deň husieho brka, petíciu, ktorú podpísalo viac ako 10 000 ľudí.

Pin It on Pinterest

Share This