Zapíšte si:

ZMENY VO VEDENÍ, NOVÉ SíDLO,

aj KONTAKTNÉ TELEFÓNNE ČÍSLO ASŠŠZS

Od začiatku prázdnin po novom…

Správna rada ASŠŠZS na svojom zasadnutí dňa 1. júla 2019 v Liptovskom Mikuláši v nadväznosti na Valné zhromaždenie ASŠŠZS zo 17. apríla 2019 v Bratislave schválila nasledovné zmeny:

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.
je nová štatutárna zástupkyňa, členka SR
SNP 251/33, 033 01 Liptovský Hrádok
je adresa nového sídla ASŠŠZS
+421 948 215 854 (oprava august 2019)
je nové kontaktné telefónne číslo ASŠŠZS

Pin It on Pinterest

Share This