„Už bolo na čase, aby sme skončili s rozdeľovaním na naše a vaše deti. Tieto zariadenia sa starajú o výchovu, či voľný čas všetkých detí v kraji a bolo vrcholne nespravodlivé, ak vyčlenené peniaze zo štátneho rozpočtu nedostávali v plnej výške,“

zdôvodnila Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja v súvislosti so schválením financovania neštátnych školských zariadení, základných umeleckých škôl a jazykových škôl v rovnakej výške, ako dostanú ostatné deti a to aj napriek tomu, že zákon umožňuje poskytnúť neštátnym zariadeniam sumu normatívu nižšiu – v rozmedzí od 88 do 100 %.

Erika Jurinová, ďakujeme, že ste vo Vašom kraji prvou lastovičkou spravodlivého rozdeľovania finančných prostriedkov na žiakov v školách a školských zariadeniach v rovnakej výške, bez ohľadu na zriaďovateľa. Veľmi si to v súkromných školách vážime. Týmito slovami reagovala na rozhodnutie poslancov Saskia Repčíková, prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska, ktorá víta toto rozhodnutie. Rozhodovanie poslancov v jednotlivých mestách a krajoch pozorne sledujeme a téme sa budeme aj ďalej venovať. Prečítajte si tiež: Mestá a kraje hlasujú o normatíve neštátnym školám/ Záznam tlačovej besedy a rokovania:

Pin It on Pinterest

Share This