Vláda SR na svojom 1. zasadnutí uznesením č. 141/2020 vymenovala do funkcie štátnych tajomníkov MŠVVaŠ SR Moniku Filipovú, Ľudovíta Paulisa a Ivana Husára.

Ako uvádza TREND, Monika Filipová “bude štátna tajomníčka pre národnostné a regionálne školstvo. Bude tiež zodpovedná za presun financovania a riadenia časti škôl z ministerstva vnútra na ministerstvo školstva. Ide o čiastočnú opravu reformy štátnej správy, ktorú pod skratkou Eso presadil exminister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) počas druhej vlády Roberta Fica. “

Vláda SR na svojom 1. zasadnutí uznesením č. 136/2020 uložila členom vlády vypracovať a do 3. apríla 2020 predložiť návrhy do Programového vyhlásenia vlády SR v rámci svojej pôsobnosti.

Správna rada ASŠŠZS pripravuje a predloží ministrovi školstva B. Gröhlingovi list, v ktorom zhrnie predvolebné sľuby vládnych strán a pokuku spolupráce na našich kľúčových témach.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala do funkcie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR B. B. Gröhling.

“Branislava Gröhlinga považujeme za pripraveného konkrétnymi riešeniami prispieť k skvalitneniu školstva. Dúfame, že už na základe doterajších skúseností svoje funkčné obdobie využije na zmenu filozofie vzdelávania na Slovensku s dôrazom na individualizáciu vzdelávania, prenos kompetencií na zriaďovateľov, odstránenie nerovnosti postavenia zriaďovateľov, zoštíhlenie a zvýšenie flexibility riadiacich úradov.” Viac: ASŠŠZS: B. Gröhlinga považujeme za ministra s pripravenými riešeniami

Pin It on Pinterest

Share This