Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/www/sukromneskoly.sk/web/wp-content/uploads/et_temp/alef-145371_1080x675.png) is not within the allowed path(s): (/nfsmnt/:/data/:/usr/share/php:/usr/bin/:/apachetmp:/tmp/:/var/tmp/:/dev/urandom:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/ImageMagick-6.9.11/bin-q16/:/usr/local/bin/:/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt:/usr/lib/php:/usr/php82/bin/) in /data/d/9/d99cca74-dc7d-4b7a-9241-1a609c641d1d/sukromneskoly.sk/web/wp-content/themes/Divi/epanel/custom_functions.php on line 1542
Bedeker Z/R: Pozvánka na (presunutý) webinár o medzigeneračnej komunikácii s I. Orbánovou

Bedeker Z/R: Pozvánka na (presunutý) webinár o medzigeneračnej komunikácii s I. Orbánovou

Bedeker Z/R: Pozvánka na (presunutý) webinár o medzigeneračnej komunikácii s I. Orbánovou

BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA/RIADITEĽA: Generačné skupiny v školstve a ako s nimi pracovať (3. zo série webinárov)
| webináre pre zriaďovateľov / riaditeľov / učiteľov neštátnych škôl a školských zariadení

UPOZORNENIE:

Pozvánka na webinár, ktorý sa mal uskutočniť v decembri 2023:

pondelok, 18. marec 2024, 14.00 – 16.00 h

Ak ste sa na tento webinár zaregistrovali v decembri, linka na nové pripojenie je pre Vás vygenerovaná automaticky, skontrolujte si poštu, prosím.

Bedeker Z/R 3.: Generácia Alfa: ako s ňou pracovať a žiť

Cieľová skupina:

 • riaditelia a pedagógovia predškolských zariadení a základných škôl
 • riaditelia a pedagógovia škôl a školských zariadení s najmladšou generáciou (ZUŠ, CVČ, ZPP)

Obsah webinára:

 • generácia Alfa;
 • rozdiely v generáciách k prístupu k „alfákom“;
 • otázky a odpovede.

Noví záujemcovia o účasť:

Inštrukcie k registrácii nájdete nižšie.

Záznamy predchádzajúcich 2 častí Vám ponúkame s 50%-nou zľavou (treba doobjednať).

Súčasťou webinára je aj linka na jeho záznam, ktorý bude účastníkom k dispozícii do 31. marca 2024.

Do začiatku webinára zostáva

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Lektorka

V projektoch kladie dôraz na kvalitu, relevantnosť a využiteľnosť produktov. Spoľahlivá projektová partnerka, orientovaná na výsledok, s výbornými facilitačnými a mentorskými zručnosťami dokáže efektívne podporovať osobný aj profesionálny rozvoj ľudí.

Iveta ORBÁNOVÁ

Projektová manažérka a HR expertka, riaditeľka, ASTRA – Združenie pre inovácie a rozvoj

Greatest Gen, Gen Alfa, Tradicionalisti, Gen Y , Gen X či Boomers – päť z týchto vymenovaných generácií v škole/školskom zariadení prináša a vytvára zaujímavé príležitosti na vzájomné učenie a rozvoj, ale aj potenciálne konflikty.

S. Ivetou Orbánovou na základe porovnania a pochopenia odlišných potrieb a očakávaní jednotlivých generácií budeme definovať výhody komunikácie viacgeneračných komunít v škole / školskom zariadení.

 

PREDCHÁDZAJÚCE WEBINÁRE (ponúkame záznam)

Bedeker Z/R 1.: Komunity a generácie v kolektíve vašej školy

Cieľová skupina:

 • zriaďovatelia všetkých typov škôl a školských zariadení
 • riaditelia všetkých typov škôl a školských zariadení
 • a všetci pedagógovia, ktorí chcú byť dobre zorientovaní v téme

Obsah:

 • koľko generácií a komunít máte vo vašej škole;
 • rôznorodosť/diverzita záujmových a generačných skupín v škole/školskom zariadení;
 • špecifiká vzájomnej komunikácie v multigeneračnom kolektíve zamestnancov školy;
 • ako zostaviť kvalitný školský tím a využiť medzigeneračné rozdiely na jeho rozvoj.

Webinár sa uskutočnil 27. 11. 2023.

Bedeker Z/R 2.: Generácia Z: študenti či učitelia?

Cieľová skupina:

 • riaditelia a pedagógovia stredných škôl
 • riaditelia a pedagógovia škôl a školských zariadení s tínedžermi (ZUŠ, CVČ, ZPP)

Obsah webinára:

 • generácia Z – tínejdžeri, ale aj mladí učitelia a zamestnanci;
 • čo spája a delí žiakov a učiteľov jednej generácie;
 • otázky a odpovede.

Webinár sa uskutočnil 4. 12. 2023.

TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Webinár sa uskutočňuje na bezpečnej platforme WEBEX, ktorú nám poskytuje ALEF Distribution SK. Podporované operačné systémy Windows 8 a vyššie, Mac OS X 10.13 a vyššie, Linux, smartfón.

Odporúčame kvalitné pripojenie na internet (min. 5 Mbit/s a viac).

Uprednostnite pripojenie cez kábel pred WIFI, v prípade slabšieho internetu nepoužívajte iné aplikácie na zariadení, prípadne na ďalších zariadeniach pripojených na spoločnú WIFI.

NENECHÁVAJTE SI PRIPOJENIE NA WEBINÁR NA POSLEDNÚ CHVÍĽU, ODSKÚŠAJTE SI PRIPOJENIE MINIMÁLNE 15 MINÚT PRED ZAČIATKOM.

Právo organizátora

 • určiť poradie otázok, zovšeobecniť otázku účastníka tak, aby bola postavená univerzálne, alebo otázky zlúčiť,
 • bez upozornenia vylúčiť ďalšieho pripojeného účastníka z rovnakej mailovej adresy,
 • nevrátiť poplatok za webinár v prípade neúčasti alebo odpojenia sa pred jeho ukončením (ak sa na webinári nezúčastníte alebo sa odpojíte, máte právo na poskytnutie záznamu),
 • z organizačných dôvodov zmeniť termín konania alebo zrušiť webinár s možnosťou vrátenia poplatku.

REGISTRÁCIA A POPLATKY

 • Za 1 účastníka sa považuje 1 pripojenie účastníka s mailovou adresou z jedného zariadenia bez ohľadu na počet osôb na strane účastníka webinára (napr. riaditeľ i zriaďovateľ).
 • Na jednu faktúru môžete zaregistrovať ľubovoľný počet účastníkov. Pri registrácii 1. účastníka treba uviesť počet osôb a ďalšie osoby zaregistrovať zvlášť s rovnakým IČO, poplatky sa sčítajú podľa počtu účastníkov.
 • Každý registrovaný účastník (meno, priezvisko a mailová adresa) dostane najneskôr 24 hodín pred podujatím linku na pripojenie. Podmienkou je pripísanie poplatku na účet organizátora alebo zdokladovanie úhrady mailom.
 • Linka bude platná len s mailovou adresou registrovaného účastníka na 1 zariadenie.
 • Ak sa na webinár pripojí pod jednou mailovou adresou viac zariadení, odpojené bude ľubovoľné zariadenie z nich. Pri opakovanom pripojení hrozí zablokovanie mailovej adresy, preto si linku na pripojenie chráňte a nezdieľajte s ďalšou osobou.

OTÁZKY A ODPOVEDE

Ako sa bude fakturovať webinár?
 1. Na každý webinár sa každý účastník prihlasuje samostatne s vlastnými prihlasovacími údajmi (na počte účastníkov za jedným monitorom nezáleží).
 2. Poplatky na rovnaké IČO spojíme do jednej faktúry, kde zohľadníme zľavu na druhého a ďalšieho prihláseného účastníka.
 3. Zľavu na max. rovnaký počet účastníkov na rovnaké IČO na druhý a tretí webinár zohľadníme po záväznej registrácii.

Príklad:

Ak sa na 3 webináre prihlásia dvaja účastníci (dva samostatné prístupy) z členskej organizácie, ich úhrada sa vyráta takto: 1. webinár 25+15=40 € a 2. webinár (25+15)/2=20€, a 3. webinár (25+15)/2=20€, celkom 80 €. V prípade účasti dvoch účastníkov na všetkých troch webinároch bude konečná úhrada v prepočte na 1 účastníka 13,35 €. 

Keď by som chcela pripojit na webináre seba, manažérku a 3 naše riaditeľky (každá samostatné pripojenie), vieš ma, prosim, inštruovať, ako mám urobiť registráciu, a urobiť mi adekvátne faktúrku?
 1. Každý účastník s vlastným pripojením sa musí registrovať jednotlivo na každý webinár.
 2. Kľúčom k správnej registrácii je IČO člena (ASŠŠZ, ZKŠS, AEŠS), ktoré musia uviesť všetci účastníci rovnaké (manažérka, a 3 riaditeľky).
 3. Na základe registrácie k danej chvíli skontrolujem členstvo, zosumarizujem počet účastníkov na 1. webinár, v prípade potreby (len členovia ASŠŠZ)  odrátam webbonusy a na zvyšok vystavím fakturáciu v poradí 25€ prvý platiaci účastník, 15€ druhý platiaci účastník…
 4. Následne skontrolujem registráciu na 2. a 3. webinár, kde zohľadním webbonusy a počet účastníkov na 1. webinár a pri 2.a 3. webinári sumu delím 2. (50% zľava), vystavím faktúru a odošlem.
 5. Ak sa medzičasom prihlási na dané IČO ďalší účastník – priradím ho k danému webináru a zohľadním webbonus, poradie účastníka a priradím adekvátnu sumu na úhradu a pošlen aktualizovanú faktúru (s rovnakým VS) alebo vystavím ďalšiu faktúru ako doplatok.

Náš partner v online komunikácii

Webinár môžeme pripraviť vďaka láskavej asistencii a technickej pomoci s platformou WEBEX od ALEF DISTRIBUTION SK.

ALEF Distribution SK podporuje moderné a bezpečné vzdelávanie (>100 v SK) s využitím najnovších trendov od svetového lídra v oblasti on-line komunikačných nástrojov Cisco Webex.

Cisco Webex je celosvetovo najpoužívanejšia podniková aplikácia na on-line komunikáciu. Cisco Webex je jednoduché nasadiť do akéhokoľvek prostredia a zaručuje kompatibilitu s PC, mobilnými zariadeniami, špecializovanými učebňami, atď.

ĎAKUJEME ALEF DISTRIBUTION SK  ZA PODPORU BUDOVANIA ONLINE KOMUNÍT!

MÉDIÁ: E. Ohraďanová a Ľ. Andrássy ku kvalite súkromných škôl

MÉDIÁ: E. Ohraďanová a Ľ. Andrássy ku kvalite súkromných škôl

MÉDIÁ: E. Ohraďanová a Ľ. Andrássy ku kvalite súkromných škôl

RTVS: Z prvej ruky, 22. február 2024

RTVS / Z prvej ruky, 22. február 2024, 12.30 h

Téma: Kontrola financovania súkromných škôl

Hostia: ĽUBOMÍR ANDRASSY, Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR; EVA OHRAĎANOVÁ, Prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení

Moderuje Juraj Jedinák

ANOTÁCIA: Kontrola financovania súkromných škôl. | Hostia: Ľubomír Andrassy (predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR) a Eva Ohraďanová (prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení). | Štát má slabú kontrolu nad tým, ako súkromné stredné školy nakladajú s verejnými peniazmi, ktoré im prideľuje. Tvrdia to kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý odhalili fiktívne počty žiakov aj chátrajúce budovy. Súkromné školy sa bránia, výber kontrolovaných zariadení považujú za účelový a pripomínajú, že súkromníci naopak spravujú aj najúspešnejšie vzdelávacie zariadenia v krajine. Ako vyzerá financovanie neštátnych škôl v súčasnosti? Sú odhalené pochybenia zlyhaniami jednotlivcov? Je hodnota poskytnutého vzdelania za pridelené peniaze vyššia v štátnych alebo v súkromných školách? | Moderuje: Juraj Jedinák. | Diskusiu Z prvej ruky pripravuje RTVS – Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1. Vysielame každý pracovný deň o 12:30 v Rádiu Slovensko.

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ) 9. februára 2024 zverejnil výsledky kontroly NKÚ, ktorými preveroval deväť súkromných stredných škôl za obdobie rokov 2020 až 2022. Ako kľúčové zistenie v úvode tlačovej správy uviedol: “Fiktívne počty žiakov, prenájom budovy za 951-tisíc eur, kde nájomca a prenajímajúci boli tá istá osoba a nulová kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami zo strany ministerstva školstva.”  Tlačová správa NKÚ k zisteniam uvádza aj vyjadrenie Ľ. Andrassyho, predsedu NKÚ: „Súkromné stredné školy sú dnes takpovediac bez akejkoľvek kontroly ministerstva a dosah na ne nemá ani žiadna iná verejná inštitúcia. Je preto potrebné upraviť zákon a nastaviť jednotný a transparentný systém financovania škôl, ako aj ich kontrolu na všetkých úrovniach. A to preto, aby platili rovnaké pravidlá i povinností pre verejné, cirkevné a taktiež súkromné stredné školy.“ Voči týmto vyjadreniam sa ohradila ASŠŠZ stanoviskom, ktoré prijala Správna rada ASŠŠZ.
Foto: printscreen obrazovky

Stanovisko ASŠŠZ k vyjadreniu predsedu NKÚ ku kontrole stredných škôl

Stanovisko ASŠŠZ k vyjadreniu predsedu NKÚ ku kontrole stredných škôl

Stanovisko ASŠŠZ k vyjadreniu predsedu NKÚ ku kontrole stredných škôl

Správna rada ASŠŠZ

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ) 9. februára 2024 zverejnil výsledky kontroly NKÚ, ktorými preveroval deväť súkromných stredných škôl za obdobie rokov 2020 až 2022. Ako kľúčové zistenie v úvode tlačovej správy uviedol: “Fiktívne počty žiakov, prenájom budovy za 951-tisíc eur, kde nájomca a prenajímajúci boli tá istá osoba a nulová kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami zo strany ministerstva školstva.”

Tlačová správa NKÚ k zisteniam uvádza aj vyjadrenie Ľ. Andrassyho, predsedu NKÚ: „Súkromné stredné školy sú dnes takpovediac bez akejkoľvek kontroly ministerstva a dosah na ne nemá ani žiadna iná verejná inštitúcia. Je preto potrebné upraviť zákon a nastaviť jednotný a transparentný systém financovania škôl, ako aj ich kontrolu na všetkých úrovniach. A to preto, aby platili rovnaké pravidlá i povinností pre verejné, cirkevné a taktiež súkromné stredné školy.“

Voči týmto vyjadreniam sa ohradila ASŠŠZ stanoviskom, ktoré prijala Správna rada ASŠŠZ:

Tvrdenie NKÚ, že súkromné školy sú bez akejkoľvek kontroly a bez dosahu kontroly verejnými inštitúciami považujeme za silno zavádzajúce. Potvrdzuje to aj samotná správa: “Kontrola zúčtovania nakladania s verejnými prostriedkami, vykonávaná školskými úradmi, mala formálny charakter.” Všetky súkromné školy zo zákona podliehajú kontrolám viacerých subjektov (zriaďovatelia, RÚŠS, obce, VÚC, daňové úrady, ŠŠI) až po kontrolu ministerstvom školstva. Je teda zrejmé, že v celom reťazci zlyhali nielen súkromné, ale aj štátne zložky.

 

Za mnohými pochybeniami, ktoré uvádza NKÚ je dvojité postavenie jednej osoby na poste zriaďovateľa aj riaditeľa (napr. fakt, že zriaďovateľ určuje odmenu riaditeľovi, pričom ide o tú istú osobu). Dvojrolu jednej osoby umožňuje školský zákon, pričom nie je v rozpore s odmeňovaním niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Pri dodržiavaní legislatívy sa dá aj tento dvojitý vzťah relatívne dobre zvládnuť. Avšak ani zmena legislatívnych pravidiel nevylúči zlyhanie ľudského faktora (napr. priznanie extrémne vysokej odmeny), na čo by mali slúžiť práve kontrolné orgány štátu.

 

Odmietame paušalizovanie v názve “Správa o výsledku kontroly 2023 – Súkromné stredné školy v systéme vzdelávania” na príklade 9 odborných škôl, ktoré tvoria len časť celého stredoškolského systému. Takého nevhodne zovšeobecňujúce tvrdenia majú neadekvátny dopad na súkromné školstvo ako celok.

 

Nepopierame prípadné individuálne zlyhania, ktoré sa nedajú vylúčiť ani v štátnych školách. Zároveň súhlasíme s nevyhnutnou potrebou úpravy niektorých pravidiel a povinností, napr. zadefinovaním školskej právnickej osoby, čím by sa zjednotili práva i povinnosti pre všetky školské subjekty bez rozdielu a vylúčil prípadný konflikt záujmov. Na potrebu definovania školskej právnickej osoby upozorňujeme už dlhé roky a bola aj v legislatívnom pláne úloh (jún 2022). Objektívne preto očakávame, že súčasná vláda naplní toto očakávanie.

_________________________________________

 

Podrobné vyjadrenie k Správe o výsledku kontroly 2023 – Súkromné stredné školy v systéme vzdelávania  vieme poskytnúť až po detailnom oboznámení sa s jej obsahom.

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení je dobrovoľné občianske združenie, ktoré už 30 rokov združuje viac ako 200 zriaďovateľov a riaditeľov materských škôl, základných i stredných škôl ako aj školských zariadení. Za ostatných 5 rokov sa zamerala na posilňovanie kvality (prijímanie nových členov na základe stanovených pravidiel, zvyšovanie právneho povedomia formou webinárov, konferencií i pravidelných online stretnutí v odborných sekciách, komunikácia so školskou inšpekciou). Podieľala sa na zlepšení desiatok právnych predpisov v oblasti školstva a i naďalej sú jej experti pripravení spolupodieľať sa na tvorbe takej legislatívy, ktorá skvalitní systém vzdelávania i jeho kontroly.

MÉDIÁ: The Slovak Spectator k 30-ročnej skúsenosti ASŠŠZ

MÉDIÁ: The Slovak Spectator k 30-ročnej skúsenosti ASŠŠZ

MÉDIÁ: The Slovak Spectator k 30-ročnej skúsenosti ASŠŠZ

The Slovak Spectator, 5. február 2024

The Slovak Spectator / Private school pioneers call for teaching overhaul

Children need to be taught differently to navigate today’s world, teachers say.

Téma: Pohľad na 30-ročné fungovanie ASŠŠZ a súkromných škôl a školských zariadení na Slovensku

Hostia: EVA OHRAĎANOVÁ, prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení, Mária SMREKOVÁ, spoluzakladateľka 1. súkromného gymnázia v Bratislave a spoluzakladateľka ASŠŠZ

Autorka: Jana Liptáková

ANOTÁCIA: Eva Ohraďanová a Mária Smreková sa vracajú k vzniku súkromného školstva na Slovensku, fungovaniu Asociácie súkromných škôl a školských zariadení, ktorá o niekoľko dní oslávi 30. rokov svojho fungovania. Rozoberajú tiež kľúčové výzvy pred ktorými stoja školy v súčasnosti.

Linka na celý rozhovor (odomknuté pre čitateľov zo #sukromneskoly): Private school pioneers call for teaching overhaul – spectator.sme.sk

Foto: printscreen úvodu rozhovoru

Pin It on Pinterest

Share This