Operatívne k určovaniu počtu 1. tried v OG a stredných školách v BSK

Predstavitelia súkromných stredných škôl a 8-ročných gymnázií Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa 15. mája 2018 stretli na pôde 1. Súkromného gymnázia v Bratislave, aby za účasti Igora Urbančíka, vedúceho Odboru školstva BSK a poslanca Národnej rady SR...

ASŠŠZS kritizuje návrh novej novely Školského zákona

VYHLÁSENIE k plánovanému výraznému obmedzeniu pedagogických inovácií a experimentálneho overovaniu obsahu, metód a foriem vyučovania Návrh novely Školského zákona, ktorú predkladajú na májovú schôdzu poslanci za SNS posúva školstvo o krok späť. Vylučuje, aby mohli...

Konferencia 2018: Školy potrebujú viac dôvery

Sloboda, zodpovednosť a spolupráca ako kľúčové faktory ďalšieho vývoja školstva na Slovensku je nosná téma Výročnej odbornej konferencie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska, na ktorej sa 25. a 26. apríla 2018 zídu v Banskej Bystrici desiatky zriaďovateľov...

Aktualizovali sme program Výročnej konferencie

Už o pár dní sa zriaďovatelia a riaditelia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska stretnú v Banskej Bystrici na Výročnej odbornej konferencii, kde budú rozoberať aktuálne témy i výzvy, ktorá pred nimi stoja, ale aj zdieľať dobré výsledky, pozitívne skúsenosti...

B. Gröhling: Analyzovali sme Zákon o odbornom vzdelávaní

„Vypracovali sme komplexnú analýzu novely zákona o odbornom vzdelávaní z dielne ministerstva školstva, “ informoval nás Mgr. Branislav Gröhling, poslanec Národnej rady SR za SaS. Zákon č. 61/2015 Z. z. – Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave je v...

Naše pripomienky k zákonu o odbornom vzdelávaní

Zásadné pripomienky k novele Zákona 61/2015 Z.Z. o odbornom vzdelávaní a odbornej príprave odoslala včera v súlade s legislatívnym procesom Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska. Ako povedala Saskia Repčíková, prezidentka ASŠŠZS: „Závažné...

Vyhlásenie Asociácie

 Vyjadrujeme úprimnú sústrasť všetkým, ktorých zasiahla vražda dvoch mladých ľudí, Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.   Dôrazne protestujeme proti silnejúcej vlne dezinformačnej kampane a konšpiračných teórií v súvislosti s touto tragédiou. V súkromných školách...

Na ministerstve o legislatíve a širšej informovanosti

„Keďže dlhodobý cieľ – zlepšenie vzdelávania na Slovensku máme s MŠVVaŠ SR rovnaký, hľadáme ďalšie cesty vzájomnej komunikácie a prenosu informácií tak, aby sa nám darilo ho napĺňať,“ zdôraznila Saskia Repčíková, prezidentka ASŠŠZS po pracovnom...

Cesta k slušnej spoločnosti sa začína v školách

V súkromných školách veríme, že cesta k demokratickej, slušnej a spravodlivej spoločnosti začína v školách, kde majú vyrásť vzdelaní a slobodní mladí ľudia. Preto sme sa dnes zúčastnili na zhromaždeniach za slobodu a demokraciu v rôznych mestách na Slovensku. Vyzývame...

Žilinský kraj zrušil nerovnosť detí neštátnych škôl

„Už bolo na čase, aby sme skončili s rozdeľovaním na naše a vaše deti. Tieto zariadenia sa starajú o výchovu, či voľný čas všetkých detí v kraji a bolo vrcholne nespravodlivé, ak vyčlenené peniaze zo štátneho rozpočtu nedostávali v plnej výške,“ zdôvodnila Erika...

Výnimka 8-ročným gymnáziám v Bratislavskom kraji

Novela školského zákona dala výnimku 8-ročným gymnáziám v Bratislavskom kraji a umožní im prijať 10 namiesto 5 percent detí. Rozhodli o tom poslanci Národnej rady SR na rokovaní 7. februára 2018. Ako zdôraznila ministerka školstva Martina Lubyová, je to len čiastočný...

Ako ďalej dnes a zajtra s osemročnými gymnáziami?

Saskia Repčíková, Eva Smolíková, Ján Horecký a Matej Tunega diskutujú k obmedzenie počtu prvákov na neštátnych osemročných gymnáziách v Bratislavskom kraji. Osud osemročných gymnázií je témou diskusie V Samárii pri studni v Televízii LUX, ktorú 29. januára 2018...

Sme pri tvorbe Zákona o pedagogických zamestnancoch

Saskia Repčíková, prezidentka SŠŠZS sa v piatok 26. januára 2018 zúčastnila na rokovaní k Zákonu o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Predmetom pracovného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bol...

Mestá a kraje hlasujú o normatíve neštátnym školám

O určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, zriadených neštátnymi subjektmi  na území mesta formou Všeobecného záväzného nariadenia...

O Etickom kódexe pedagóga a odborného zamestnanca

„Eticky kódex učiteľa je dôležitý dokument. Obsahuje základné morálne princípy, ktoré by mal učiteľ dodržiavať vo vzťahu k sebe, aj iným. Jeho prijatie bude podľa tvorcov znamenať prijať osobný morálny záväzok pri výkone povolania. Navrhovaný kódex obsahuje aj...

S ministerkou hlavne o znižovaní tried osemročných gymnázií

Krátenie počtu plánovaných tried prvých ročníkov 8-ročných gymnázií na rokovaní predstaviteľov Asociácie s ministerkou školstva. Znižovanie počtu tried sa stalo hlavnou témou dlhodobo plánovaného stretnutia predstaviteľov Asociácie súkromných škôl a školských...

„Rodičia sú v neistote,“ tvrdí Saskia Repčíková

Kde budú študovať naše deti? Nové opatrenie štátu spôsobilo medzi rodičmi paniku, tvrdí Nový čas v príspevku zverejnenom 19. 01. 2018, v ktorom sa venuje situácii, ktorá nastala po tom, ako okresné úrady v Bratislavskom samosprávnom kraji zredukovali počet prvých...

Úspešný krok Slovenska pri uznávaní kvalifikácie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 4. decembra 2017 oficiálne prijalo Slovenský kvalifikačný rámec (SKKR) a Národnú sústavu kvalifikácií (NSK). Slovensko sa stalo v poradí 33. krajinou, ktorá priradila svoj národný kvalifikačný rámec k Európskemu...