BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: právne minimum o VZN

streda 7. október 2020 o 17.00 h | webinár pre zriaďovateľov a riaditeľov súkromných škôl a školských zariadení

O webinári

Webinár nadväzuje na júnové online stretnutie s Ingrid Veverkovou s názvom BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: Čo treba vedieť o VZN?

JUDr. Jozef Tekeli, PhD., právny expert na VZN a autor publikácie VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA V ŠKOLSTVE 

  • zosumarizuje najčastejšie príklady porušovania, 
  • predstaví právne kroky, ktoré sa dajú uplatniť v prípadoch, ak po  upozorneniach nenastane náprava
  • rozoberie príklady aplikačnej praxe a
  • poskytne odpovede na Vaše otázky.

Podkladom k tomuto webináru bola doteraz najkomplexnejšia analýza VZN obcí a miest za ostatné tri roky. Expertný tím ASŠŠZS počas letných prázdnin oslovil viac ako 220 miest a obcí na Slovensku, kde funguje najmenej jedna neštátna škola/školské zariadenie. Analýza odhalila aj také prípady, ako je neexistencia VZN, prípadne financovanie školských zariadení podľa VZN o dotáciách občianskym združeniam, sporné zadržiavanie financií.

Dozvedeli sme sa aj o tom, že neštátne školy a školské zariadenia dali podanie aj na súdy, ktoré rozhodovali na základe aj bezzubých zákonov. Vaše podnety sú podkladom k príkladom aplikačnej praxe, do ktorej môžete vstúpiť ďalšími Vašimi otázkami…

STREDA

7. október 2020

17:00 – 19:30 h

REGISTRAČNÝ POPLATOK

  • Prvý člen ASŠŠŽS/ZKŠS: 20 € (člen s uhradeným členským príspevkom na rok 2020)
  • Ďalší člen (samostatná mailová adresa a linka) a nečlen: 30 €

REGISTRÁCIA

  • Na jednu registráciu/faktúru môžete zaregistrovať ľubovoľný počet účastníkov.
  • Ak potrebujete faktúry jednotlivo, registrujte každého účastníka zvlášť.
  • Každý registrovaný účastník (meno, priezvisko a mailová adresa) dostane ďalšie inštrukcie a najneskoršie 24 hodín pred podujatím linku na webinár.
  • Linka bude platná len s mailovou adresou registrovaného účastníka.

lektor:

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

právny expert

Právny expert:

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.  – docent na Katedre ústavného práva a správneho práva na PF UPJŠ v Košiciach. Dlhé roky venuje právu vo verejnej správe, autor viac ako 50 zahraničných a domácich vedeckých a odborných článkov z oblasti správneho práva.

 Viac informácií…

Náš partner

Webinár môžeme pripraviť vďaka láskavej asistencii a technickej pomoci s platformou WEBEX od ALEF DISTRIBUTION SK:

ALEF Distribution SK podporuje moderné a bezpečné vzdelávanie (>100 v SK) s využitím najnovších trendov od svetového lídra v oblasti on-line komunikačných nástrojov Cisco Webex. Cisco Webex je celosvetovo najpoužívanejšia podniková aplikácia na on-line komunikáciu. Cisco Webex je jednoduché nasadiť do akéhokoľvek prostredia a zaručuje kompatibilitu s PC, mobilnými zariadeniami, špecializovanými učebňami, atď.

Webinár sa začne o

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Linka na webinár

Webinár pripravujeme na platforme WEBEX, jedinečnú linku dostanete deň pred podujatím na mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii.

Pin It on Pinterest

Share This