Niektoré mestá uvažujú o tom, že znížia poplatky za pobyt detí v materských školách. V súkromných materských školách je však situácia iná. Aj na to poukazuje Ľubica Petríková, viceprezidentka ASŠŠZS v reportáži Martina Chlebovca, ktorú uverejnila TV Markíza 26.3.2020.

Ľubica Petríková upozorňuje na to, že rodičia by si mali vyhodnotiť, či sú spokojní so zariadením, a ak sú spokojní, mali by zvážiť, či dieťa odhlásia, lebo sa môže stať, že keď pominie tento mimoriadny stav, ich materská škola už nemusí existovať (pretože jednoducho zanikne).