Piaty deň po tom, ako ASŠŠZS informovala verejnosť o tom, že cirkevné a súkromné školy v Bratislavskom samosprávnom kraji, začali prichádzať prvé financie na účty súkromných škôl. Ostatné školy financie dostali v bežnom termíne, cirkevné školy v BSK v dňoch 12. -13. 12. 2019.:

Niektoré súkromné školy v Bratislavskom kraji už dostali povinný normatív na žiaka, ktorý dostávajú všetky školy na Slovensku pravidelne začiatkom mesiaca. TASR to potvrdila Stella Hanzelová z Asociácie pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZS). Financie na začiatku decembra nedostalo podľa ASŠŠZS 110 súkromných školských zariadení. Viceprezidentka ASŠŠZS Mária Smreková uviedla, že financie pre súkromné školy v Bratislavskom kraji okresné úrady postupne poslali. “O dôvodoch meškania nás doteraz neinformovali,” uviedla Smreková. Niektoré školy v pondelok (16. 12.) avizovali, že financie im na účty prišli.”

Na dôvody meškania sa pýtala redaktorka Novín TV JOJ:

Médiá: Súkromné a cirkevné školy majú finančný problém. Učitelia a zamestnanci môžu ostať počas Vianoc bez výplat

Pin It on Pinterest

Share This