“Vďaka Vašim odpovediam získame komplexný materiál, ktorý nám pomôže v ďalších rokovaniach v prospech zrovnoprávnenia všetkých zriaďovateľov…”

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.

štatutárna zástupkyňa ASŠŠZS

statutar@sukromneskoly.sk

Prečítajte si tiež:

Pomôžte nám v zbere údajov a zapojte sa s Asociáciou súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZS) a Združením katolíckych škôl Slovenska (ZKŠS) do najväčšieho mapovania fungovania neštátnych škôl a školských zariadení na Slovensku, a to nielen v období mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19.

Dotazník je určený všetkým súkromným školám/školským zariadeniam (teda aj nečlenom ASŠŠZS).

Vážení zriaďovatelia a zriaďovateľky, riaditelia a riaditeľky súkromných škôl a školských zariadení na Slovensku. Napíšte nám o fungovaní svojej súkromnej školy alebo školského zariadenia. Všetky získané údaje v spracovanej anonymizovanej podobe spolu s informáciami cirkevných škôl a školských zariadení spracujeme do analýzy fungovania neštátnych škôl a školských zariadení.

Analýza zistených údajov o organizačnom a finančnom fungovaní nám pomôže pri spoločných rokovaniach zástupcov neštátnych škôl v prospech zlepšenia financovania a postavenia neštátnych škôl a školských zaradení.

Dotazník obsahuje:

Základné údaje

Informácie o organizačnom zabezpečení a fungovaní

Informácie o financovaní

Odpovede, prosím, pošlite najneskôr 5. mája 2020.

Podobný dotazník z minulých dní bol podkladom k tomuto celoplošnému mapovaniu, v ktorom ideme hlbšie do problematiky fungovania. Vďaka aj za novú odpoveď!

Pomoc pri vypĺňaní: info@sukromneskoly.sk, telefonicky: 0948 215 854.

Pin It on Pinterest

Share This