Prinášame Vám výsledky, skúsenosti a inšpirácie spracované z dotazníka, na ktorý koncom mája 2020, počas mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID19,  odpovedalo 361 zriaďovateľov a riaditeľov neštátnych škôl a školských zariadení.

„Množstvo vyplnených dotazníkov prekonalo naše očakávania. Naozaj ďakujeme všetkým, ktorí nám venovali svoj čas a ponúkli vlastný pohľad v problematike, ktorá sa týka nás všetkých. Rovnako chcem vyjadriť nadšenie z naštartovanej spolupráce so ZKŠS. Spojenie síl nám ponúka oveľa väčšiu váhu argumentácií a širšiu platformu vzájomných prepájaní. Ešte raz vďaka všetkým.“

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD., Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska

„Opakovane sa presvedčujeme o tom, že aktuálna pandemická situácia nám prináša mnohé príležitosti. Jednou z nich je aj to, že sa zviditeľňujú slabé miesta nášho školského systému, ktoré podmieňujú jeho obmedzenú funkčnosť a efektivitu… Veríme, že spoločný dotazník je príležitosťou pre presadenie dlhodobých zámerov v oblasti rovnoprávneho postavenia vo vzťahu k ostatným zriaďovateľom, ako aj mostom spájajúcim obe strany pre ďalšie formy vzájomnej spolupráce, z ktorej môže profitovať celý vzdelávací systém na Slovensku.”

Mgr. Daniel Masarovič prezident Združenie katolíckych škôl Slovenska

Kliknutím na obrázok otvoríte e-knihu “Prvú vlnu” sme zvládli, ktorá sumarizuje veľké množstvo skúseností zriaďovateľov a riaditeľov neštátnych škôl a školských zariadení (nielen členov ASŠŠZS a ZKŠS), a prináša aj tieto témy:

  • Výzvy mimoriadnej situácie pre neštátne školya školské zariadenia a ich zvládnutie
  • „Situáciu sme zvládli veľmi dobre“
  • Najčastejšie zmeny vo vyučovaní
  • Finančná neistota a úsporné opatrenia
  • Mimoriadna situácia. Dokedy?
  • Očakávaná pomoc a výzvy do budúcnosti
  • Osvedčené skúsenosti a príklady dobrej praxe
  • Financovanie a komunikácia s rodičmi, obcou/mestom/krajom
  • Základné informácie o Dotazníku 2020

Pin It on Pinterest

Share This