Riaditeľ ako líder zmeny

streda 27. máj 2020 | webinár pre riaditeľov a zriaďovateľov neštátnych škôl a školských zariadení

Aké nové príležitosti na premenu školy sme počas mimoriadnej situácie získali? Ako s ľahkosťou umožniť transformáciu školy a pedagogického tímu? K akej premene nás – lídrov súčasné obdobie pozýva?

Prijmite pozvanie na webinár, ktorý pre Vás pripravili:

ASŠŠZSZKŠS

Náš partner

Webinár môžeme pripraviť aj vďaka láskavej asistencii a technickej pomoci s platformou WEBEX, ktorú nám poskytla spoločnosť:

O webinári

Webinár pre riaditeľov a zriaďovateľov cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení spoločne organizuje Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZS) a Združenie katolíckych škôl Slovenska (ZKŠS).

Chceme riaditeľom a zriaďovateľom z inej perspektívy ukázať ich líderské možnosti a príležitosti zúročenia skúseností získaných počas mimoriadnej situácie spôsobenej COVID-19, ukázať im, ako sa s nimi dá pracovať aj po návrate do školského prostredia.

Webinár je ďalšou spoločnou aktivitou ASŠŠZS a ZKŠS, ktorej predchádzalo doteraz najväčšie mapovanie situácie neštátnych škôl a školských zariadení nielen počas mimoriadnej situácie. Do dotazníka sa zapojilo viac ako 350 zriaďovateľov a riaditeľov a jeho výsledky sa v súčasnosti spracovávajú.

Čo sme pre Vás pripravili?

„Cieľom webinára je ponúknuť riaditeľom škôl a školských zariadení odporúčania pre zmeny v prístupe k riadeniu organizácií, ktoré v rozhodujúcej pozícii lídrov zastupujú. Sme uistení, že mimoriadna situácia nás pobáda prehodnocovať niektoré zaužívané koncepty riadenia a organizácie činností v našej školskej praxi. Vidieť veci z inej perspektívy, na ktorú skúsenosť korony poukazuje a využiť momentálnu situáciu pre rozvoj svojich škôl prezentujú profesionálni lektori v oblasti tréningu a koučingu ľudských zdrojov.“

Mgr. Daniel Masarovič, prezident ZKŠS

„Osobnosť riaditeľa je pre napredovanie školy určujúcim faktorom a podmieňuje úspešnosť celého kolektívu. Riaditelia sú dnes v neľahkej situácii, kedy musia viesť svoje tímy, reagovať na požiadavky rodičov a zabezpečovať plnohodnotné vzdelávanie v podmienkach, v ktorých zatiaľ nikto z nás nebol. Náš spoločný webinár sme sa preto rozhodli zamerať na posilnenie riaditeľov v ich súčasnej pozícii a hľadanie nových možností, ktoré nám zmenená situácia ponúka. Som veľmi rada, že naše pozvanie prijali Daniela Daubnerová a Peter Urbanec, ktorí v oblasti osobnostného rozvoja patria k absolútnej špičke.“

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD., štatutárna zástupkyňa ASŠSZS

27. máj 2020

9:00 – 11:00

Webinár pre riaditeľov a zriaďovateľov cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení poskytujeme bezplatne.

Hostitelia a spíkri:

Webinárom Vás budú sprevádzať:

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.
Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.

štatutárna zástupkyňa ASŠŠZS

https://sukromneskoly.sk/
Mgr. Daniel Masarovič
Mgr. Daniel Masarovič

prezident ZKŠŠ

https://zkss.sk/
Daniela Daubnerová
Daniela Daubnerová

koučka a trénerka

Ing. Peter Urbanec
Ing. Peter Urbanec

mentor, lektor, kouč

https://www.peterurbanec.cz/, https://www.garnetpeers.com/

Ponuka lektorov:

Ako sprevádzať  premenou, aby sme posilnili tímový potenciál a zjednotili tím? 

Líder je pre svoj tím neoceniteľným iniciátorom zmeny. Pestovaním svojich postojov a inšpirujúceho správania podnecuje udržateľný rast svojej organizácie. Výsledkom dobre zavedenej zmeny je vnútorná premena tímu, zjednotenie a autenticita.  Spoločne budeme hľadať odpovede aj na otázky: Ake vnútorné postoje lídra sú rozhodujúce pre úspešnosť? Ako sa dá vonkajšia zmena zužitkovať pre sviežu premenu tímu a organizácie? #prakticke tipy #inspiracia #nadhlad

Daniela Daubnerová, koučka a trénerka

Ing. Peter Urbanec, mentor, lektor, kouč

Registrácia

Ak ste riaditeľka/riaditeľ alebo zriaďovateľka/zriaďovateľ neštátnej školy alebo školského zariadenia, už dnes sa môžete zaregistrovať na náš webinár, ktorý je pre Vás bezplatný bez ohľadu na to, či ste členom v ASŠŠZS alebo v ZKŠS.

Linka na webinár

Webinár pripravujeme na platforme WEBEX, jedinečnú linku dostanete deň pred podujatím na mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii.

Webinár sa začne o

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Pin It on Pinterest

Share This