Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní (SKAV) organizuje počas augusta  2020 sériu streamovaných online debát, ktoré sú  zamerané na výzvy a príležitosti v novom školskom roku 2020/2021 v kontexte pokračujúcej pandémie.

Za ASŠŠZS sa na debatách zúčastní viceprezidentka Mária Smreková a štatutárna zástupkyňa Eva Ohraďanová.

Debaty sa budú konať v čase medzi 10:00-11:15 h, sledovať ich môžete cez MS Teams na  https://aka.ms/skav alebo na FB stránke Deti nepočkajú.

Záznam z debát bude zároveň k dispozícii na youtube.com.

Termíny a témy debát:

1. debata 13. 8. 2020 

PROAKTÍVNE ŠKOLY O PRÍPRAVE NA SEPTEMBER

2. debata 20. 8. 2020 

PRINCÍPY DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

3. debata 24. 8. 2020

PODPORA DETÍ S ROZMANITÝMI POTREBAMI

4. debata 26. 8. 2020 

KRÍZOVÝ MANAŽMENT POČAS PANDÉMIE

5. debata 28. 8. 2020 

DÁTA Z 1. VLNY PANDÉMIE

Séria debát nadväzuje na priority, ktoré boli pomenované v rámci 12 tematických a 8 regionálnych online debát SKAV k reflexii 1. vlny pandémie v mesiacoch máj – júl 2020 a na závery 6 ČR-SR online debát, ktoré sa uskutočnili v mesiacoch apríl – jún 2020.

SKAV je partnerom ASŠŠZS. V auguste 2019 v Liptovskom Mikuláši sa uskutočnilo prvé spoločné stretnutie a členovia Správnej rady ASŠŠZS sú pravidelne prizývaní na aktivity SKAV, ktorej zakladateľom je tím Kvalitneskolstvo.sk.

Pin It on Pinterest

Share This