V Banskej Bystrici v Škole u Filipa sa 17. októbra 2017 stretli predstavitelia a zriaďovatelia súkromných základných škôl – členovia Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska. Cieľom pravidelného stretnutia členov Odbornej sekcie súkromných základných škôl bolo zhrnutie zaujímavých aktivít z minulého školského roka a diskusia o novinkách, ktoré školy pripravujú v školskom roku 2017/18.

Účastníci privítali medzi sebou nových členov a v diskusii sa nevyhli ani pohľadu na Učiace sa Slovensko. Hovorilo sa aj o námetoch do budúcnosti, medzi novinkami v činnosti by sa mali objaviť tematické stretnutia a výmena skúseností na pravidelnej báze.

K tematickým stretnutiam, ktoré sú pre všetkých relevantných členov Asociácie, je napr. Seminár: Rezortný informačný systém (RIS) – Ako na to?, ktorý sa uskutoční v piatok 20. októbra 2017.

Pin It on Pinterest

Share This