Vyjadrujeme úprimnú sústrasť všetkým, ktorých zasiahla vražda dvoch mladých ľudí, Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Dôrazne protestujeme proti silnejúcej vlne dezinformačnej kampane a konšpiračných teórií v súvislosti s touto tragédiou. V súkromných školách sa usilujeme vychovávať mladých ľudí, aby boli schopní slobodne a kriticky myslieť, vedieť sumarizovať a vyhodnocovať pravdivosť faktov a čeliť konšpiráciám.

Sme presvedčení, že v kvalitnom vzdelávaní je zárodok budovania slušnej a demokratickej spoločnosti, o akú sa usilujeme. Preto sa pripájame s výzvou, aby politici vo vedení krajiny spoločne svojím osobným konaním vytvorili priestor na transparentné vyšetrenie dvojnásobnej vraždy mladých ľudí a aby tak pomohli obnoviť dôveru voči vyšetrovacím orgánom, polícii a súdom a v celej spoločnosti. Pripájame sa k aktivitám na podporu slušného a dôveryhodného spravovania našej krajiny a našich škôl a za vznik vlády, ktorej členovia nebudú spájaní s korupciou a organizovaným zločinom.

Správna rada ASŠŠZS v zastúpení súkromných škôl a školských zariadení Slovenska

Bratislava 7. marec 2018

Pin It on Pinterest

Share This