Dňa 10. januára 2020 bola vyhlásená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky VYHLÁŠKA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 23. decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Vyhláška v nadväznosti na § 85 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z.o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v školách a školských zariadeniach.

Dátum účinnosti vyhlášky: 15. 01. 2020

LEGISLATÍVA PRE ČLENOV: Novinky z legislatívy, právne stanoviská a vzájomné rady

Pre členov ASŠŠZS od novembra 2019 funguje aj členská sekcia webu, kde sa dozvedia najnovšie informácie z legislatívy, diania v ASŠŠZS a môžu sa aj zapojiť svojimi otázkami, pripomienkami i radami navzájom. Sekcia je sprístupnená členom po zaregistrovaní sa.

Pin It on Pinterest

Share This