Organizátor:

Partner webinára:

“Sme uistení, že mimoriadna situácia nás pobáda prehodnocovať niektoré zaužívané koncepty riadenia a organizácie činností v našej školskej praxi. “

Mgr. Daniel Masarovič

Mgr. Daniel Masarovič

prezident ZKŠS

www.zkss.sk

“Náš spoločný webinár sme sa preto rozhodli zamerať na posilnenie riaditeľov v ich súčasnej pozícii a hľadanie nových možností, ktoré nám zmenená situácia ponúka. Som veľmi rada, že naše pozvanie prijali Daniela Daubnerová a Peter Urbanec, ktorí v oblasti osobnostného rozvoja patria k absolútnej špičke.”

Mgr.art. Eva Ohraďanová, ArtD.

Mgr.art. Eva Ohraďanová, ArtD.

štatutárna zástupkyňa ASŠŠZS

statutar@sukromneskoly.sk

Webinár pre riaditeľov a zriaďovateľov cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení, ktorý spoločne organizuje ASŠŠZS a Združenie katolíckych škôl Slovenska: Chceme riaditeľom a zriaďovateľom z inej perspektívy ukázať ich líderské možnosti a príležitosti zúročenia skúseností získaných počas mimoriadnej situácie spôsobenej COVID-19, ukázať im, ako sa s nimi dá pracovať aj po návrate do školského prostredia.

Vážená pani riaditeľka, pán riaditeľ, vážená pani zriaďovateľka, pán zriaďovateľ,

dovoľte nám, aby sme Vás srdečne pozvali na webinár Riaditeľ ako líder zmeny, ktorý sa uskutoční 27. mája 2020 v čase 9.00-11.00

Na tomto online podujatí chceme riaditeľom a zriaďovateľom z inej perspektívy ukázať ich líderské možnosti a príležitosti zúročenia skúseností získaných počas mimoriadnej situácie spôsobenej COVID  – 19, ukázať im, ako sa s nimi dá pracovať aj po návrate do školského prostredia.

Webinár, ktorý je pre riaditeľov a zriaďovateľov cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení bezplatný, spoločne organizuje Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZS) a Združenie katolíckych škôl Slovenska (ZKŠS).

Dôvody, prečo sme sa Vám rozhodli ponúknuť práve túto tému, zhrnul Mgr. Daniel Masarovič, prezident ZKŠS:

„Cieľom webinára je ponúknuť riaditeľom škôl a školských zariadení odporúčania pre zmeny v prístupe k riadeniu organizácií, ktoré v rozhodujúcej pozícii lídrov zastupujú. Sme uistení, že mimoriadna situácia nás pobáda prehodnocovať niektoré zaužívané koncepty riadenia a organizácie činností v našej školskej praxi. Vidieť veci z inej perspektívy, na ktorú skúsenosť korony poukazuje a využiť momentálnu situáciu pre rozvoj svojich škôl prezentujú profesionálni lektori v oblasti tréningu a koučingu ľudských zdrojov“.

Jeho slová doplnila Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD., štatutárna zástupkyňa ASŠSZS:

„Osobnosť riaditeľa je pre napredovanie školy určujúcim faktorom a podmieňuje úspešnosť celého kolektívu. Riaditelia sú dnes v neľahkej situácii, kedy musia viesť svoje tímy, reagovať na požiadavky rodičov a zabezpečovať plnohodnotné vzdelávanie v podmienkach, v ktorých zatiaľ nikto z nás nebol. Náš spoločný webinár sme sa preto rozhodli zamerať na posilnenie riaditeľov v ich súčasnej pozícii a hľadanie nových možností, ktoré nám zmenená situácia ponúka. Som veľmi rada, že naše pozvanie prijali Daniela Daubnerová a Peter Urbanec, ktorí v oblasti osobnostného rozvoja patria k absolútnej špičke“.

Už teraz môžete nájsť základné informácie a prihlásiť sa vyplnením tohto formulára. Jedinečnú linku na pripojenie sa na platforme WEBEX Vám pošleme až deň pred podujatím na mailovú adresu, ktorú uvediete vo formulári.

Webinár je ďalšou spoločnou aktivitou ASŠŠZS a ZKŠS, ktorej predchádzalo dotazníkové doteraz najväčšie mapovanie situácie neštátnych škôl a školských zariadení nielen počas mimoriadnej situácie. Do dotazníka sa zapojilo viac ako 350 zriaďovateľov a riaditeľov a jeho výsledky sme začali spracovávať.

Viac informácií k webináru:

Prečítajte si tiež:

Pin It on Pinterest

Share This