Nastavenie financovania neštátnych škôl a školských zariadení z originálnych kompetencií Žilinského samosprávneho (ŽSK) kraja sa bude meniť a v dohľadnom čase by sa malo vrátiť na predkoronovú úroveň. Vyplýva to z pracovného stretnutia, na ktorom predsedníčka ŽSK Erika Jurinová predstavila nastavenie pravidiel financovania originálnych kompetencií v školstve vzhľadom na vývoj daňových príjmov Úradu ŽSK. Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 26. augusta na pôde Žilinskej župy ASŠŠZS zastupovala jej štatutárna zástupkyňa Eva Ohraďanová.

Priebeh aj výsledok nášho rokovania ma mimoriadne potešil. Stav nerovnosti financovania, do ktorého sme sa dostali po začiatku pandémie, sa našťastie blíži k svojmu koncu. Financovanie žiakov neštátnych škôl a školských zariadení sa môže opäť dostať na rovnakú výšku.

Veľkou nádejou ma napĺňa aj začatý obojstranný dialóg medzi ŽSK a zástupcami neštátnych zriaďovateľov. Rokovanie prebiehalo v mimoriadne príjemnej atmosfére s vysvetlením viacerých nejasností.

Utvrdili sme sa v spoločnom presadzovaní záujmov detí nášho kraja bez ohľadu na zriaďovateľa. Okrem toho sme sa dohodli na spoločnom postupe v procese „rekonštrukcie“ systému financovania v rámci kraja. V rámci neho má dôjsť k prehodnoteniu výšky príspevku pre jednotlivé typy škôl a úprave podmienok tak, aby bol čo najspravodlivejší a v čo najväčšej možnej miere kopíroval reálne potreby škôl a školských zariadení. Samozrejme, s plnou zodpovednosťou voči rozpočtu a najmä prichádzajúcej ekonomickej kríze a s prísnym kritériom kvality škôl.

Ak všetko bude aj naďalej prebiehať v rešpektujúcom dialógu, ako tomu bolo teraz, veľmi sa teším na ďalšie stretnutia.

Eva Ohraďanová

štatutárna zástupkyňa, ASŠŠZS

List predsedníčky ŽSK z 15. 6. 2020

Kontext diania

V roku 2018 poslanci ŽSK na čele s Erikou Jurinovou zrovnoprávnili financovanie žiakov škôl a školských zariadení z podielových daní bez rozdielu zriaďovateľa v ich kompetencii.

V novembri 2019 výrazne znížili financovanie na rok 2020 mladým ľuďom na d 25 rokov bez ohľadu na zriaďovateľa.

V júni 2020 odhlasovali ďalšie zníženie, tentokrát výhradne neštátnym zriaďovateľom, a to aj napriek tomu, že vedenie župy v predchádzajúcom období deklarovalo rovný prístup k všetkým deťom bez rozdielu zriaďovateľa.

Ostatné dve rozhodovania (ešte pred ich odhlasovaním) namietala ASŠŠZS, v júni aj poukázaním na neopodstatnenosť znižovania financií len neštátnym zriaďovateľom. V liste poslancom zdôraznila: “Veríme, že Vaše rozhodnutie je dočasné a vzhľadom na ďalší vývoj budete aj naďalej venovať pozornosť tejto téme a využijete prvú možnú príležitosť na revidovanie svojich zmien.”

Žilinská županka Erika Jurinová v odpovedi ASŠŠZS (15. 6. 2020) poukázala na dôvody, ktoré župu primäli k takémuto rozhodnutiu a zdôraznila, že: “každé dieťa je pre nás dôležité a zároveň súhlasíme s Vami, že na prijatie ďalších rozhodnutí je dôležité pravidelne vyhodnocovať hospodársky a finančný dopad mimoriadnej situácie na rozpočet Úradu ŽSK a na základe týchto údajov prijímať rozhodnutia, ktoré sa budú dotýkať aj časového obmedzenia platnosti Dodatku č. 1.”

Mohlo by Vás zaujímať

Pin It on Pinterest

Share This