Vážená pani zriaďovateľka/riaditeľka, Vážený pán zriaďovateľ/riaditeľ,

dovoľujeme si Vám poslať horúce dôležité informácie:

MANUÁL MŠVVaŠ SR K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA

Dňa 26. 8. 2020 boli všetky manuály AKTUALIZOVANÉ, zmenili sa hlavne vyhlásenia pre rodičov (zmena dátumov). Ak ste si stiahli formulár č. 4 pre stredné školy už včera alebo ráno, skontrolujte si ho, pretože predpoludním sme MŠVVaŠ SR upozornili na ďalšiu chybu, ktorú následne bez upozornenia promptne odstránili:

Vo vete: Vyhlasujem, že moje dieťa sa zúčastnilo hromadného podujatia[1] od 17. 8. do 31. 8. 2020 má byť správne dátum 1.9.2020 (pôvodný dokument 17087)

Správne: Vyhlasujem, že moje dieťa sa zúčastnilo hromadného podujatia[2] od 17. 8. do 1. 9. 2020  (opravený dokument 17126)

MŠVVaŠ SR sme adresovali aj doplňujúce otázky hlavne pre ZUŠ a CŠPP a CPPPaP – sledujte na webe: https://sukromneskoly.sk/assszs-ziadame-upresnenia-k-otvoreniu-skolskeho-roka/

Ak máte nezodpovedané otázky,  prípadne otázky, na ktoré ste ešte nedostali odpovede, napíšte nám na info@sukromneskoly.sk.

VÝZVA ZRIAĎOVATEĽOM A RIADITEĽOM VŠETKÝCH SÚKROMNÝCH ŠKÔL a ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ V BRATISLAVSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI

Ak dopredu a dlhodobo plánujete, je to Vaša výhoda. Zriaďovatelia súkromných škôl a školských zariadení na území Bratislavského samosprávneho kraja sa môžu svojimi plánovanými rozvojovými aktivitami na výhľadové obdobie do roku 2027 zapojiť do tvorby Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK vyplnením údajov do zásobníka projektov najneskôr 1. septembra 2020. Na projekty, ktoré budú súčasťou Programu, môžu získať aj finančnú podporu z fondu obnovy. Viac informácií sme v BSK posielali adresne mailom 24.8.2020 a podrobnosti nájdete aj na našom webe: https://sukromneskoly.sk/assszs-podielame-sa-na-tvorbe-phsr-bsk-pridajte-sa/

Informácie pre ostatné kraje: Je snahou ASŠŠZS byť partnerom všetkých krajov a postupne vyvíjame iniciatívu na rokovania aj s nimi. Sledujte náš web a dajte si pozor, aby informácie od nás nekončili v spame.

MOTIVAČNÝ WEBINÁR S PETROM URBANCOM AKO JEHO DARČEK VÁM V PODVEČER ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA

Na 1. septembra 2020 od 19.00 h sme pre Vás ako motivačný darček pripravili bezplatný webinár BEDEKER ZRIAĎOVATEĽA: Ako viesť tím v nestabilných podmienkach? Náš partner vo vzdelávaní Vám po letnom tréningovom kurze ponúkne svoje rady a skúsenosti, aby ste odhodlane a presvedčivo naštartovali svoj kolektív v nových – nestabilných podmienkach. Potrebná je registrácia, podrobnosti a linku nájdete tu: https://sukromneskoly.sk/bedeker-zriadovatela-ako-viest-tim-v-nestabilnych-podmienkach/

ASŠŠZS V ONLINE DISKUSII DETI NEPOČKAJÚ

Už zajtra (piatok 28.8.2020 od 10..h môžete sledovať poslednú zo série online diskusií pred začiatkom školského roka, ktorú pripravila SKAV a Deti nepočkajú. Téma: DÁTA Z PRVEJ VLNY PANDÉMIE. E. Ohraďanová tam zverejní aj výsledky z DOTAZNÍKA 2020: Neštátne školy a školské zariadenia v období mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19. Viac: https://www.facebook.com/detinepockaju

EDUbulletin 2020/august

A ak ste nestihli súhrn našich noviniek z ostatného obdobia, prečítajte si Edubulletin, ktorý nájdete tu: https://mailchi.mp/0efdabd71338/najnovie-informcie-zo-ivota-aszs-aprl-8019782

Pin It on Pinterest

Share This