“Vďaka Vašim odpovediam získame komplexný materiál, ktorý nám pomôže v ďalších rokovaniach v prospech zrovnoprávnenia všetkých zriaďovateľov…”

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.

Mgr. art. Eva Ohraďanová, ArtD.

štatutárna zástupkyňa ASŠŠZS

statutar@sukromneskoly.sk

Prečítajte si tiež:

Ďakujeme všetkým, viac ako 250 zriaďovateľom, riaditeľkám a riaditeľom, ktorí nám do 5.5.2020 veľmi podrobne popísali stav, v ktorom sa nachádzajú v súvislosti s mimoriadnou situáciou vyvolanou pandémiou COVID-19.

Na základe ich skúseností vyzývame aj ďalších, aby sa do piatka – 8. mája 2020 (vrátane) zapojili do doteraz najväčšieho mapovania fungovania neštátnych škôl a školských zariadení na Slovensku, a to nielen v období mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19.

V prvom kole sme oslovili našich členov a zverejnili informáciu o tom, že zbierame údaje. Keďže sa do vypĺňania dotazníka rozhodli zapojiť aj ďalší riaditelia a zriaďovatelia, ASŠŠZS sa rozhodla poskytnúť informáciu a dať možnosť všetkým súkromným školám a školským zariadeniam na Slovensku, aby sa stali súčasťou tohto mapovania. Len v priebehu štvrtkového predpoludnia pribudlo ďalších 50 odpovedí. Budeme mať tak spoločne šancu, že dotazník bude mať skutočne výpovednú hodnotu

Chceme vedieť, ako ste zvládli začiatky mimoriadnej situácie, aké kroky ste museli urobiť, aké financie ste dostali od samosprávy, či s Vami komunikovala a tiež, čo očakávate v tejto situácii, a ako by Vám v tom  naše organizácie vedeli pomôcť. Tiež budeme radi, ak nám dáte vedieť o tom, akú skúsenosť by ste radi zdieľali ostatným kolegom a kolegyniam. Analýza zistených údajov o organizačnom a finančnom fungovaní nám pomôže pri spoločných rokovaniach zástupcov súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení (ASŠŠZS a ZKŠS) v prospech zlepšenia financovania a postavenia neštátnych škôl a školských zaradení. Otázky sú postavené tak, že sa sami rozhodnete, na ktorú z nich chcete odpovedať a do akej šírky. Povinné sú len vstupné údaje, aby sme si v prípade potreby mohli verifikovať, že ste nám odpovede poslali Vy. Zároveň sa spolu s ZKŠS zaväzujeme, že informácie, ktoré nám poskytnete o svojom fungovaní, budú zverejnené výlučne v anonymizovanej podobe a nebudú poskytnuté tretím osobám.  Už z prvých odpovedí máme množstvo materiálu, za ktorý sme veľmi vďační a na obsiahlosti odpovedí vidíme, že máte mnoho skúseností i poznatkov, ktoré by sme radi zosumarizovali a aj za Vás poskytli kompetentným osobám. Vašim bonusom bude, že Vám výsledky analýzy pošleme priamo na mailovú adresu a budete ich môcť použiť ako jeden z kľúčových podkladov k rokovaniu s Vašou samosprávou.

ĎAKUJEME!

Dotazník obsahuje:

Základné údaje

Informácie o organizačnom zabezpečení a fungovaní

Informácie o financovaní

Odpovede, prosím, pošlite najneskôr v piatok 8. mája 2020 (termín sme predĺžili z 5.5.2020).

Podobný dotazník z minulých dní bol podkladom k tomuto celoplošnému mapovaniu, v ktorom ideme hlbšie do problematiky fungovania. Vďaka aj za novú odpoveď!

Pomoc pri vypĺňaní: info@sukromneskoly.sk, telefonicky: 0948 215 854.

Pin It on Pinterest

Share This