Aktivity Asociácie

Zo stanov Asociácie:

  • prezentovanie a presadzovanie záujmov zriaďovateľov riaditeľov, rodičov, žiakov a iných pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení,
  • výskumy súvisiace s problematikou fungovania súkromných škôl a školských zariadení,
  • spolupráca s inými subjektmi – nadväzovanie kontaktov a spolupráce s inými organizáciami a inštitúciami na Slovensku aj v zahraničí v prospech presadzovania záujmov súkromných škôl a školských zariadení na Slovensku,
  • výmena skúseností a poznatkov zriaďovateľov, riaditeľov a ostatnej pedagogickej i nepedagogickej verejnosti,
  • zabezpečovanie profesionálneho rozvoja – krátkodobé a dlhodobé programy ďalšieho vzdelávania riadiacich a pedagogických pracovníkov súkromných škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení,
  • poradenstvo v rôznych oblastiach dotýkajúcich sa problematiky súkromných škôl a školských zariadení,
  • publicita, medializácia a prezentácia – sprostredkovanie informácií o činnosti Asociácie a jej členov.

M. Smreková v Správach a komentároch aj o vzniku súkromných škôl

Na vznik 1. súkromného gymnázia v Správach a komentároch RTVS spomína v rozhovore RNDr. Mária Smreková, spoluzakladateľka nielen spomínanej školy, ale aj asociácie súkromných škôl.

Konferencie To dá rozum ak v B. Bystrici a Košiciach

Konferencie k Analýze zistení o stave školstva na Slovensku budú aj v Banskej Bystrici a Košiciach. Prihlásiť sa môžete do 18.11.2019.

M. Smreková v Trende aj o konflikte záujmov zriaďovateľov

Mária Smreková, členka Správnej rady ASŠŠZS a bývalá riaditeľka 1. súkromného gymnázia na Slovensku sa v súvislosti so zverejnením najvyšších počtov prvákov na SŠ vyjadrila aj o tom, že o súkromných školách v tomto prípade rozhoduje konkurencia.

Študenti nám pripomínajú Nežnú revolúciu

Veľké podujatie k 30. výročiu Nežnej revolúcie odštartujú 29. októbra 2019 v bratislavskej Starej tržnici a bývalom Véčku študenti 1. súkromného...

NOVÉ: Nariadenie o zvýšených stupniciach platových taríf

V Zbierke Zákonov vyšlo nové nariadenie Vlády SR o zvýšených stupniciach platových taríf pedagogických zamestnancov.

Train the Trainer: pozvánka stredoškolským pedagógom

Do pondelka 21. 10. 2019 sa môžete prihlásiť na interaktívne workshopy v oblasti mäkkých zručností v programe Train the Trainer, ktorý organizuje Americká obchodná komora na Slovensku.

Mimoriadne Valné zhromaždenie ASŠŠZS: Vykročili sme po novom

Schválenie novej podoby Stanov ASŠŠZS, dovolenie členov Správnej rady ASŠŠZS a predstavenie nového tímového fungovania ASŠŠZS sú tri kľúčové zmeny, ktoré odhlasovali členovia Asociácie na mimoriadnom Valnom zhromaždení 16. októbra 2019 v Liptovskom Mikuláši..