Aktivity Asociácie

Zo stanov Asociácie:

  • prezentovanie a presadzovanie záujmov zriaďovateľov riaditeľov, rodičov, žiakov a iných pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení,
  • výskumy súvisiace s problematikou fungovania súkromných škôl a školských zariadení,
  • spolupráca s inými subjektmi – nadväzovanie kontaktov a spolupráce s inými organizáciami a inštitúciami na Slovensku aj v zahraničí v prospech presadzovania záujmov súkromných škôl a školských zariadení na Slovensku,
  • výmena skúseností a poznatkov zriaďovateľov, riaditeľov a ostatnej pedagogickej i nepedagogickej verejnosti,
  • zabezpečovanie profesionálneho rozvoja – krátkodobé a dlhodobé programy ďalšieho vzdelávania riadiacich a pedagogických pracovníkov súkromných škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení,
  • poradenstvo v rôznych oblastiach dotýkajúcich sa problematiky súkromných škôl a školských zariadení,
  • publicita, medializácia a prezentácia – sprostredkovanie informácií o činnosti Asociácie a jej členov.

ASŠŠZS: Podporte stiahnutie a dopracovanie zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch

Stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických zamestnancoch a...

Vyhlásenie k upravenému počtu #zaprvakovnastrednej

Vyhlásenie k upravenému najvyššiemu počtu prvákov na stredných...

#kamnastrednu – pomôžeme Vám pri výbere školy

Cesty, ktorými sa dá po ukončení základnej školy vybrať, sú rôzne....

#zaprvakovnastrednej – na ťahu je ministerstvo

Samosprávne kraje tiež vyzývajú ministerstvo školstva na spoločné...

Petícia #zaprvakovnastrednej je už na ministerstve

Petícia za transparentné a objektívne určovanie počtu...

Viceprezidentka ASŠŠZS Ľubica Petríková pre médiá: Dialóg s krajmi sa nekonal

„Problém sa začal riešiť až v tomto roku, keď sa pokles...

Žiadame transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka SŠ

"Nie sme proti rušeniu nepotrebných škôl, ale chceme...

O experimentálnom overovaní pokračujeme na pôde NR SR

Diskusie o experimentálnom overovaní pokračujú aj po...

Pin It on Pinterest

Share This