Aktivity Asociácie

Zo stanov Asociácie:

  • prezentovanie a presadzovanie záujmov zriaďovateľov riaditeľov, rodičov, žiakov a iných pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení,
  • výskumy súvisiace s problematikou fungovania súkromných škôl a školských zariadení,
  • spolupráca s inými subjektmi – nadväzovanie kontaktov a spolupráce s inými organizáciami a inštitúciami na Slovensku aj v zahraničí v prospech presadzovania záujmov súkromných škôl a školských zariadení na Slovensku,
  • výmena skúseností a poznatkov zriaďovateľov, riaditeľov a ostatnej pedagogickej i nepedagogickej verejnosti,
  • zabezpečovanie profesionálneho rozvoja – krátkodobé a dlhodobé programy ďalšieho vzdelávania riadiacich a pedagogických pracovníkov súkromných škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení,
  • poradenstvo v rôznych oblastiach dotýkajúcich sa problematiky súkromných škôl a školských zariadení,
  • publicita, medializácia a prezentácia – sprostredkovanie informácií o činnosti Asociácie a jej členov.

Upozornenie Správnej rady ASŠŠZS

Správna rada ASŠŠZS po viacerých upozorneniach svojich členov reaguje na PROFORMA faktúry, ktoré v posledných dňoch prichádzajú nielen našim členom,...

Výzva ECNAIS k podpore miesta nezávislých škôl aj v agende pred eurovoľbami 2019

Európska rada národných asociácií nezávislých škôl (ECNAIS) vyzýva kandidátov zo všetkých strán a štátov, aby prijali slobodu vzdelávania ako jednu...

ASŠŠZS: Stanovisko k návrhu zákona o predĺžení povinnej školskej dochádzky

ASŠŠZS: Stanovisko k poslaneckému návrhu novely zákona o predĺžení povinnej školskej dochádzky, ktorý je zameraný na uzákonenie predĺženia povinnej školskej dochádzky na 11 rokov so začiatkom od 5 rokov veku dieťaťa.

Už ste absolvovali Akadémiu pre riaditeľov? Prihláste sa!

Pracujete v školstve a chýbajú Vám manažérske zručnosti? Prihláste sa do nového ročníka Akadémie pre riaditeľov základných a stredných škôl. Registrácia sa končí 31. mája 2019.

Slávnostná konferencia pri príležitosti 25. výročia vzniku ASŠŠZS so vzácnymi hosťami

Minulý týždeň bol pre nás slávnostný. V stredu 17. apríla 2019 sme na Slávnostnej výročnej konferencii k 25. výročiu založenia Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska bilancovali našu 25-ročnú prácu.

Pozývame členov na slávnostnú výročnú konferenciu súkromných škôl

Všetkých členov ASŠŠZS srdečne pozývame na Slávnostnú výročnú konferenciu a Valné zhromaždenie ASŠŠZS 2019, ktoré sa uskutoční v stredu 17. apríla...

ASŠŠZS: Podporte stiahnutie a dopracovanie zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch

Stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo schvaľovacieho...

Pin It on Pinterest

Share This