Aktivity Asociácie

Zo stanov Asociácie:

  • prezentovanie a presadzovanie záujmov zriaďovateľov riaditeľov, rodičov, žiakov a iných pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení,
  • výskumy súvisiace s problematikou fungovania súkromných škôl a školských zariadení,
  • spolupráca s inými subjektmi – nadväzovanie kontaktov a spolupráce s inými organizáciami a inštitúciami na Slovensku aj v zahraničí v prospech presadzovania záujmov súkromných škôl a školských zariadení na Slovensku,
  • výmena skúseností a poznatkov zriaďovateľov, riaditeľov a ostatnej pedagogickej i nepedagogickej verejnosti,
  • zabezpečovanie profesionálneho rozvoja – krátkodobé a dlhodobé programy ďalšieho vzdelávania riadiacich a pedagogických pracovníkov súkromných škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení,
  • poradenstvo v rôznych oblastiach dotýkajúcich sa problematiky súkromných škôl a školských zariadení,
  • publicita, medializácia a prezentácia – sprostredkovanie informácií o činnosti Asociácie a jej členov.

Najvyššie počty prvákov na SŠ sú záväzné aj pre prestupy

„Prestup žiakov do prvého ročníka strednej školy, ktorí sú financovaní podľa § 4 ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení je možný len v rámci upraveného najvyššieho počtu žiakov podľa § 29 ods. 5 a 6 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Uvedené sa netýka žiakov, ktorí prestúpili do prvého ročníka strednej školy zo závažných zdravotných dôvodov alebo závažných rodinných dôvodov,“ vyplýva zo stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, o ktoré požiadala ASŠŠZS.

Upozornenie Správnej rady ASŠŠZS

Správna rada ASŠŠZS po viacerých upozorneniach svojich členov reaguje na PROFORMA faktúry, ktoré v posledných dňoch prichádzajú nielen našim členom,...

Výzva ECNAIS k podpore miesta nezávislých škôl aj v agende pred eurovoľbami 2019

Európska rada národných asociácií nezávislých škôl (ECNAIS) vyzýva kandidátov zo všetkých strán a štátov, aby prijali slobodu vzdelávania ako jednu...

ASŠŠZS: Stanovisko k návrhu zákona o predĺžení povinnej školskej dochádzky

ASŠŠZS: Stanovisko k poslaneckému návrhu novely zákona o predĺžení povinnej školskej dochádzky, ktorý je zameraný na uzákonenie predĺženia povinnej školskej dochádzky na 11 rokov so začiatkom od 5 rokov veku dieťaťa.

Už ste absolvovali Akadémiu pre riaditeľov? Prihláste sa!

Pracujete v školstve a chýbajú Vám manažérske zručnosti? Prihláste sa do nového ročníka Akadémie pre riaditeľov základných a stredných škôl. Registrácia sa končí 31. mája 2019.

Slávnostná konferencia pri príležitosti 25. výročia vzniku ASŠŠZS so vzácnymi hosťami

Minulý týždeň bol pre nás slávnostný. V stredu 17. apríla 2019 sme na Slávnostnej výročnej konferencii k 25. výročiu založenia Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska bilancovali našu 25-ročnú prácu.

Pozývame členov na slávnostnú výročnú konferenciu súkromných škôl

Všetkých členov ASŠŠZS srdečne pozývame na Slávnostnú výročnú konferenciu a Valné zhromaždenie ASŠŠZS 2019, ktoré sa uskutoční v stredu 17. apríla...

Pin It on Pinterest

Share This