Špeciálne projekty

Špeciálne projekty sú jednorázové krátkodobé alebo dlhodobé aktivity Asociácie:

  • autorské aktivity Asociácie pripravované samostatne alebo s partnermi
  • aktivity iných subjektov (napr. kampane), do ktorých Asociácia vstupuje na základe rozhodnutie členov/správnej rady.

Kľúčové aktivity v roku 2017:

  • Projekt Polunin (autorský projekt ASŠŠZS v spolupráci s MILOSH Limited, PAVLEYE production a Baletom SND)
  • Kampaň za Slobodu v písaní (výzva Cirkevnej základnej školy Narnia v Bratislave)

Konferencia 2018: Školy potrebujú viac dôvery

Sloboda, zodpovednosť a spolupráca ako kľúčové faktory ďalšieho vývoja školstva na Slovensku je nosná téma Výročnej odbornej konferencie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska, na ktorej sa 25. a 26. apríla 2018 zídu v Banskej Bystrici desiatky zriaďovateľov...

Aktualizovali sme program Výročnej konferencie

Už o pár dní sa zriaďovatelia a riaditelia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska stretnú v Banskej Bystrici na Výročnej odbornej konferencii, kde budú rozoberať aktuálne témy i výzvy, ktorá pred nimi stoja, ale aj zdieľať dobré výsledky, pozitívne skúsenosti...

Naše pripomienky k zákonu o odbornom vzdelávaní

Zásadné pripomienky k novele Zákona 61/2015 Z.Z. o odbornom vzdelávaní a odbornej príprave odoslala včera v súlade s legislatívnym procesom Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska. Ako povedala Saskia Repčíková, prezidentka ASŠŠZS: „Závažné...

Lístky na Polunina aj pre individuálnych záujemcov

Dnes bol spustený predaj vstupeniek na popoludňajšie predstavenie Dancer so Sergeiom Poluninom aj pre individuálnych záujemcov – žiakov a študentov, prípadne učiteľov. Využite jedinečnú šancu za jedinečnú sumu. Podmienkou je preukázanie sa platným preukazom/dokladom o...

Podporili sme Výzvu ZUŠ za spravodlivú podporu

Po konzultáciách a Asociáciou základných umeleckých škôl – EMU a Združením katolíckych škôl Slovenska, sa aj ASŠŠZS pridala k výzve na zmenu koeficientov v individuálnej a skupinovej forme vyučovania v jednotlivých odboroch ZUŠ. Požadujeme, aby sa zachovala...

Podporujeme výzvu ISU k štrajkovej pohotovosti

„ASŠŠZS vyjadruje hlboké porozumenie a podporu Iniciatíve slovenských učiteľov, ktorá vyzvala slovenské školy k štrajkovej pohotovosti a štrajku,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktorým sme podporili štrajkovú pohotovosť a štrajk Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU). Do...

Staňte sa členom

Spájame úsilie súkromných škôl a zariadení, pretože spolu sme silnejší.

Podporte nás

Ponúkame Vám rôzne možnosti obojstranne prospešnej spolupráce.