Výročné konferencie

Výročné konferencie

Výročná konferencia súkromných škôl a školských zariadení je najväčšie stretnutie svojho druhu na Slovensku. Skladá sa z neverejnej a verejnej časti.

Počas neverejnej časti sa uskutočňuje Valné zhromaždenie členov Asociácie – zhodnotenie činnosti Asociácie, voľby, schválenie rozpočtu a plánu činnosti na ďalšie obdobie.

Verejná časť konferencie je prístupná aj nečlenom Asociácie a v bohatom programe ponúka

  • riešenie výziev, ktorým čelia súkromné školy a školské zariadenia v oblasti legislatívy i každodennej práce,
  • inšpirácie v podobe prezentácií odborníkov súkromných škôl (napr. výsledky pilotných projektov, osvedčené príklady dobrej praxe)
  • ponukové prezentácie partnerov Asociácie určené priamo školám a školským zariadeniam.

Viac informácií v príspevkoch

Konferencia 2018: Školy potrebujú viac dôvery

Konferencia 2018: Školy potrebujú viac dôvery

Sloboda, zodpovednosť a spolupráca ako kľúčové faktory ďalšieho vývoja školstva na Slovensku je nosná téma Výročnej odbornej konferencie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska, na ktorej sa 25. a 26. apríla 2018 zídu v Banskej Bystrici desiatky zriaďovateľov...

Aktualizovali sme program Výročnej konferencie

Aktualizovali sme program Výročnej konferencie

Už o pár dní sa zriaďovatelia a riaditelia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska stretnú v Banskej Bystrici na Výročnej odbornej konferencii, kde budú rozoberať aktuálne témy i výzvy, ktorá pred nimi stoja, ale aj zdieľať dobré výsledky, pozitívne skúsenosti...

Na konferencii s autormi „Učiace sa Slovensko“

Diskusie s autormi naštartovanej reformy a ďalšími odborníkmi boli jednou z kľúčových tém Výročnej konferencie súkromných škôl 2017, ktorá sa uskutočnila 20.-21. apríla 2017 v Starej Lesnej. Na odbornej časti konferencie zameranej na „Národný program výchovy...

P. Krajňák na konferencii súkromných škôl aj o reforme

P. Krajňák na konferencii súkromných škôl aj o reforme

„Riaditelia a zriaďovatelia by mali byť hybnou silou nastupujúcich reforiem,“ zdôraznil Peter Krajňák, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v úvode svojho vystúpenia na Výročnej konferencii súkromných škôl 2017 21. apríla 2017 v Starej...

S. Repčíková: Rok 2016 – rok vzdelávania na rázcestí

S. Repčíková: Rok 2016 – rok vzdelávania na rázcestí

Vážení kolegovia a kolegyne – zriaďovatelia a riaditelia súkromných škôl a školských zariadení, bývalí, súčasní i budúci členovia našej asociácie! Od nášho posledného stretnutia v apríli 2016 sme pozorne sledovali, ako sa povolebná situácia v školstve prejaví po...

Pozvánka na Konferenciu a Valné zhromaždenie ASŠŠZS

Milí kolegovia, pozývame Vás na pravidelné podujatie našej asociácie – Konferenciu a Valné zhromaždenie členov ASŠŠZS. Tento rok je podujatie venované postaveniu a úlohe súkromných škôl v pripravovanom Národnom programe výchovy a vzdelávania – Učiace sa Slovensko....

DAKUJEME viac ako 8 000 signatárom, ktorí nám pomohli. Naša hromadná pripomienka bola akceptovaná!

Formatívne (slovné) hodnotenie na základnej škole

Slovné hodnotenie na strednej škole

Call centrum MŠVVaŠ SR

www.ucimenadialku.sk – web MŠVVaŠ SR

VSTUP/členský web

Týždeň v školstve

Posledné Tweety