Vzdelávacie aktivity

Vzdelávacie aktivity sú jedným zo základných pilierov aktivít Asociácie. Venujeme sa nielen legislatívnym, ale aj odborným otázkam, zdieľaniu príkladov dobrej praxe. Školiteľmi sú odborníci z jednotlivých súkromných škôl, školských zariadení, ale aj z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Témy vyberáme na podnet svojich členov alebo vyplývajú z aktuálneho diania v spoločnosti.

V súčasnosti v spolupráci s našimi partnermi máte možnosť konzultácií a poradenstva v oblasti legislatívy a daňového poradenstva online – priamo na portále ServisMVO.  Ak máte podnet, riešite problém, hľadáte odpoveď na otázku, ktorú riešia aj iné súkromné školy alebo zariadenia, obráťte sa na vedúceho príslušnej sekcie, regionálneho zástupcu – člena správnej rady alebo napíšte priamo nám.


Viac informácií v príspevkoch

Otázky a odpovede zo seminára RIS – Ako na to?

Rezortný informačný systém (RIS) – Ako na to? bol názov pracovného seminára 20. októbra 2017 v Bratislave, ktorý pre zriaďovateľov a riaditeľov súkromných škôl pripravila Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska. Medzi 30 účastníkmi z rôznych častí...

Pozývame Vás na odborný seminár: RIS – Ako na to?

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska srdečne pozýva svojich členov na Seminár: Rezortný informačný systém (RIS) – Ako na to? piatok 20. októbra 2017 od 13.00 – 15.00 h na Štúrovej ul 3, 811 02 Bratislava (2. poschodie) Seminár vedie: RNDr. Július...

Školenie s autorkou Rukoväte účtovníka v neštátnej škole

Centrum poradenstva a vzdelávania, n. o. Žilina pripravilo jednodňové školenie určené pre účtovníkov a ekonómov neziskových organizácií, audítorov a asistentov audítorov na tému: Účtovná závierka a daňové priznanie k dani z príjmov súkromných a cirkevných škôl a...

Pin It on Pinterest

Share This