ABCedu, a.s.

 

Základné informácie

Vydavateľstvo ABCedu sa venuje tvorbe učebníc a učebných pomôcok pre materské, základné a stredné školy v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu a s odporúčacími doložkami MŠVVaŠ SR.

Celá ponuka vydavateľstva je zverejnená na www.abcedu.sk

Na konferencii Vám predstaví

Všetky učebnice a učebné pomôcky zverejnené na tejto podstránke budú k nahliadnutiu a vyskúšaniu pre účastníkov konferencie:

Učebné pomôcky pre predprimárne a primárne vzdelávanie rozvíjajú matematickú gramotnosť a logické myslenie. Podporujú rozvoj kľúčových kompetencií dieťaťa s dôrazom na medzipredmetové vzťahy a prierezové témy.

Z ponuky pre I. stupeň  a materské školy vydavateľstvo odporúča Stavby z kociek zamerané na priestorovú predstavivosť, TRI, a JOGO karty, ktoré sú vhodné na rozširovanie slovnej zásoby v slovenskom aj anglickom jazyku, Tangram a na opakovanie násobilky ZLONGO.

Obľúbeným titulom sú Autokorektívne kartičky A, B a C, predškolákov a škôlkarov s odporúčacou doložkou MŠVVaŠ na opakovanie základných spojov sčítania, odčítania a násobilky.

Z ponuky pre II. stupeň vydavateľstvo upriamuje pozornosť na učebnice s odporúčacou doložkou MŠVVaŠ SR  Financie v praxi A, Financie v praxi B a úplnou novinkou je pokračovanie Financie v praxi C. ABCedu spolupracuje a je partnerom Ekonomickej olympiády pre stredné školy, pre základné školy, ktorú organizuje INESS. Zapája sa do rôznych programov NBS a Nadácie NBS, 5peňazí v oblasti vzdelávania finančnej gramotnosti.

Učebnice slovenského jazyka pre 5. ročník, inovatívny pohľad na vyučovanie slovenského jazyka, moderná, komplexná učebnica, ktorá hovorí jazykom tínedžera. Žiaka formuje, učí aj zabáva. Je koncipovaná tak, aby bolo dieťa schopné učivo zvládnuť samo.

Z ďalšej ponuky:

Slovenský jazyk inovatívne – ponuka seminárov:

  • 24. 3. 2023 Banská Bystrica
  • 31. 3. 2023 Žilina
  • 14. 4. 2023 Bratislava
  • 20. 4. 2023 Prešov
  • 21. 4. 2023 Košice

Pre stredné školy vydavateľstvo predstavuje učebnice Slovenského jazyka s odporúčacou doložkou MŠVVaŠ SR a Financie v praxi B a C sú vhodné aj pre stredné školy.

Spolupracujúci autori: napr. prof. Žilková, PhD., Doc. Uherčíková, PhD., Doc. Brincková, PhD., RNDr. Dillingerová, PhD., PaedDr. Totkovičová, PhD., Mgr. Peter S. Tóth, PhD.

Kontaktné informácie

Mária Okálová
tel. číslo: 0911 744 098
okalova@abcedu.sk

ABCedu, a.s.
Košická 56
821 08 Bratislava

www.abcedu.sk

 

Z ponuky:

Kde & kedy

  • Kútik vystavovateľov je pre Vás k dispozícii v priestoroch, kde sa koná konferencia (po vstúpení do foyera hneď prvá miestnosť vpravo).
  • Je zaujímavou alternatívou pre všetkých, ktorí sa nezúčastnia na Valnom zhromaždení ASŠŠZ, bude k dispozícii aj počas prestávok.
  • Bude k dispozícii len v pondelok (27. 3. 2023) v čase od 11. 00 do 19. 00 h
  • Kontakty na všetkých vystavovateľov nájdete na tejto stránke aj po skončení konferencie.
  • Očakávame Vašu spätnú väzbu, aby sme vedeli, či s podobnou ponukou môžeme prísť aj o rok.

Email organizátora

info@sukromneskoly.sk

Kontaktná osoba

 Stella Hanzelová

 

Miesto konania

Wellness Hotel Chopok ****

Demänovská dolina 20, Liptovský Mikuláš

Recepcia hotela

recepcia@hotelchopok.sk
Tel.: 00421 / 911 / 611 386
Tel.: 00421 / 917 / 394 510
Tel.: 00421 / 44 / 559 14 88

GPS súradnice

Decimal Degrees: N: 49.019817 E: 19.576896
Degrees, Minutes, Seconds 49°01´11.34″ N 19°34´36.83″ E
Degrees, Decimal Minutes 49°1.189´N 19°34.614´E
Universal Transverse Mercator 34U 395953.37 m E 5430634.33 m N

REGISTRUJTE SA!

Kapacita konferencie je obmedzená na 200 účastníkov, ubytovacie kapacity sú k dispozícii ešte v neďalekom Hoteli Riverside. Promokód na ubytovaciu zľavu dostanete v odpovedi na Vašu registráciu.

Pin It on Pinterest

Share This