Zodpovedne voči budúcnosti = kvalitná výchova a vzdelávanie

odborná konferencia súkromných škôl a školských zariadení

27. – 28. marec 2023

Kongres Hotel Chopok,  Demänovská dolina

Do konferencie zostáva

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

KAPACITA KONFERENCIE

registrácia ukončená

ZAREGISTROVANÍ ÚČASTNÍCI

VOĽNÉ MIESTA

POČET PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV NA WORKSHOPOCH

Kurikulárna reforma vzdelávania a jej aktuálny stav

Mária SMREKOVÁ, Juraj DROPPA

účastníkov

Naštartovanie inklúzie v kontexte novej platnej legislatívy

Miroslava ROBINSON, Zuzana SAGANOVÁ

účastníkov

Mentoring žiakov ako nástroj premeny klímy školy (wellbeing)

Hana ŠÁNDOROVÁ, Dušan JAURA

účastníkov

Umelecké vzdelávanie a jeho vplyv na rozvoj detí

Viera GROHOVÁ, Eva OHRAĎANOVÁ

účastníkov

Projekt: Laboratórium kybernetickej bezpečnosti

Michal ŠTEFFEK, Michal MLYNKA

účastníkov

MOTTO

“Jediným zdrojom rozvoja, ktorý máme k dispozícii v prakticky neobmedzenom množstve, je vzdelanie. Vzdelanie je naše najväčšie bohatstvo, ale žiaľ, v značnej miere skryté, nevyužité a podceňované.

Kvalitné vzdelanie je rozhodujúci zdroj budúceho rozvoja, prosperity a konkurencieschopnosti Slovenskej republiky.”

Ivan Turek, Škola a kvalita

Konferencia je určená hlavne:

 • zriaďovateľom súkromných škôl a školských zariadení
 • riaditeľom (nielen) súkromných škôl a školských zariadení
 • manažérom regionálneho súkromného školstva na Slovensku
 • expertom, ale aj nadšencom a podporovateľom súkromného školstva na Slovensku

VYSTÚPENIA

Na konferencii odznie 7 kľúčových vystúpení expertov. Prepojením všetkých vystúpení spojených aj s odpoveďami na otázky účastníkov bude kvalita ako základný atribút nastavenia procesov a vzťahov v školstve.

PANELOVÁ DISKUSIA

Cieľom panelovej diskusie bude kontinuálne nadviazanie na odprednášané príspevky a tému kvality v prepojení na konkrétne príklady dobrej praxe, výmenu skúseností i námetov.

WORKSHOPY A DISKUSIE V UŽŠOM KRUHU

Konkrétne témy, o ktorých sa hovorí (kurikulárna reforma, wellbeing, inklúzia a legislatíva, vplyv umeleckého vzdelávania, kybernetická bezpečnosť), teória, prax a potenciál.

NETWORKING

Osobné stretnutia s účastníkmi z virtuálnych stretnutí po dlhom období fungovania v online prostredí, spoznávanie nových partnerov a praktická výmena skúseností počas prestávok, neformálneho večera, pri spoločenských hrách i oddychu.

Inšpiratívni hostia & spíkri

& lektori

Už teraz sa môžete tešiť na:

 • zaujímavých hostí
 • inšpiratívne prednášky, panelové diskusie a workshopy
 • príklady dobrej praxe, ako vytvárať kvalitné prostredie v škole/školskom zariadení
 • výmenu skúseností na úrovni zriaďovateľov i riaditeľov MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, CPP a ŠZ
 • osobné stretnutia s účastníkmi z virtuálnych stretnutí a spoznávanie nových partnerov 

 

Ján HORECKÝ

minister školstva, vedy výskumu a športu SR

MŠVVaŠ SR

Jana MERAŠICKÁ

riaditeľka Odboru inkluzívneho vzdelávania

MŠVVaŠ SR

Martin KRÍŽ

riaditeľ Odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní

MŠVVaŠ SR

Iveta ORBÁNOVÁ

riaditeľka

ASTRA – Združenie pre inovácie a rozvoj

Hana ŠÁNDOROVÁ

manažérka pre systémy a procesy duševného zdravia

Inštitút Agora 21

Dušan JAURA

riaditeľ

Inštitút Agora 21

Mária SMREKOVÁ

spoluzriaďovateľka

1. súkromné gymnázium v Bratislave

Juraj DROPPA

vedúci odbornej sekcie ZŠ ASŠŠZ / zriaďovateľ

Základná škola, Ružová 14, Banská Bystrica

Zuzana SAGANOVÁ

vedúca odbornej sekcie predškolských zariadení ASŠŠZ / zriaďovateľka

CityBabyCare

Miroslava ROBINSON

vedúca odbornej sekcie CPP ASŠŠZ / zriaďovateľka

Súkromné centrum poradenstva a prevencie

Viera GROHOVÁ

spoluzakladateľka

Fórum proaktívnych škôl

Eva OHRAĎANOVÁ

prezidentka ASŠŠZ /zriaďovateľka

Súkr. ZUŠ  / Súkr. tanečné konzervatórium L. Hrádok

Lukáš BORDÁK

špecialista na prípravu nových riešení

ALEF Distribution SK

Vladimír ŠUJAN

špecialista na projekty kybernetickej bezpečnosti

ALEF Distribution SK

Inšpiratívni partneri & vystavovatelia

Už teraz sa môžete tešiť na:

 • najnovšie publikácie a pomôcky do škôl i centier poradenstva a prevencie
 • novinky zo sveta informačných technológií
 • ponuku rôznych foriem vzdelávania pre pedagógov i žiakov
 • vybavenie školských priestorov určené na relax a pohodu

Kútik vystavovateľov bude sprístupnený len počas 1. dňa konferencie.

Pin It on Pinterest

Share This