ALEF Distribution SK, s.r.o.

ALEF Distribution SK, s.r.o.

ALEF Distribution SK, s.r.o.

 

Základné informácie

ALEF Distribution SK predstavuje Cisco Webex – flexibilný a bezpečný online priestor pre vzdelávanie:

Pandémia nám ukázala možnosti ale aj nedostatky v distančnom online vzdelávaní. Cisco Webex v sebe kombinuje technológiu, ktorá umožňuje jednoducho, flexibilne a hlavne bezpečne spojiť používateľov telefónu, tabletu alebo počítača s celou triedou alebo skupinou tried. Praktické skúsenosti počas pandémie potvrdzujú zmysel pokračovať v zavádzaní moderných technológií do vzdelávacieho procesu a zároveň nepodceňovať kľúčové piliere ako sú napríklad flexibilita, bezpečnosť, jednoduchosť a adaptácia.
Spoločnosť ALEF Distribution SK podáva pomocnú ruku pripraviť plán na zavedenia do vzdelávacieho procesu.

Viac informácií: https://www.alef.com/sk/cisco-webex-vyucba-a-komunikacia-na-dialku.c-563.html#licencna-kalkulacka

Na konferencii Vám predstaví

Ponuka je určená pre všetky typy škôl a školských zariadení. Kombinácia výučby v triede, online a výučby zo záznamu umožňuje prispôsobiť sa rozvrhu študentov a rozšíriť flexibilitu učebných osnov. Personalizované, samostatné tempo a asynchrónna výučba zaistí pozornosť študentov a schopnosť učiť sa podľa individuálnych možností.

Na konferencii sa oboznámite s možnosťami ako transformovať učebňu pre potreby virtuálnej resp. hybridnej učebne s praktickou ukážkou. Na prezentáciu nadväzuje aj utorkový workshop Laboratórium kybernetickej bezpečnosti – edukačný program i komplexné riešenia pre zabezpečenie počítačovej siete (Lukáš BORDÁK, Vladimír ŠUJAN).

Ponukové listy na stiahnutie:

Kontaktné informácie

Michal Steffek, Team Leader Partner Sales
ALEF Distribution SK, s.r.o. | Galvaniho 17/C | 821 04 Bratislava 2 | SK
Mobile: +421903691837 | michal.steffek@alef.com
www.alef.com | training.alef.com | b2b.alef.com

Kde & kedy

 • Kútik vystavovateľov je pre Vás k dispozícii v priestoroch, kde sa koná konferencia (po vstúpení do foyera hneď prvá miestnosť vpravo).
 • Je zaujímavou alternatívou pre všetkých, ktorí sa nezúčastnia na Valnom zhromaždení ASŠŠZ, bude k dispozícii aj počas prestávok.
 • Bude k dispozícii len v pondelok (27. 3. 2023) v čase od 11. 00 do 19. 00 h
 • Kontakty na všetkých vystavovateľov nájdete na tejto stránke aj po skončení konferencie.
 • Očakávame Vašu spätnú väzbu, aby sme vedeli, či s podobnou ponukou môžeme prísť aj o rok.

Email organizátora

info@sukromneskoly.sk

Kontaktná osoba

 Stella Hanzelová

 

Miesto konania

Wellness Hotel Chopok ****

Demänovská dolina 20, Liptovský Mikuláš

Recepcia hotela

recepcia@hotelchopok.sk
Tel.: 00421 / 911 / 611 386
Tel.: 00421 / 917 / 394 510
Tel.: 00421 / 44 / 559 14 88

GPS súradnice

Decimal Degrees: N: 49.019817 E: 19.576896
Degrees, Minutes, Seconds 49°01´11.34″ N 19°34´36.83″ E
Degrees, Decimal Minutes 49°1.189´N 19°34.614´E
Universal Transverse Mercator 34U 395953.37 m E 5430634.33 m N

REGISTRUJTE SA!

Kapacita konferencie je obmedzená na 200 účastníkov, ubytovacie kapacity sú k dispozícii ešte v neďalekom Hoteli Riverside. Promokód na ubytovaciu zľavu dostanete v odpovedi na Vašu registráciu.

ABCedu, a.s.

ABCedu, a.s.

ABCedu, a.s.

 

Základné informácie

Vydavateľstvo ABCedu sa venuje tvorbe učebníc a učebných pomôcok pre materské, základné a stredné školy v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu a s odporúčacími doložkami MŠVVaŠ SR.

Celá ponuka vydavateľstva je zverejnená na www.abcedu.sk

Na konferencii Vám predstaví

Všetky učebnice a učebné pomôcky zverejnené na tejto podstránke budú k nahliadnutiu a vyskúšaniu pre účastníkov konferencie:

Učebné pomôcky pre predprimárne a primárne vzdelávanie rozvíjajú matematickú gramotnosť a logické myslenie. Podporujú rozvoj kľúčových kompetencií dieťaťa s dôrazom na medzipredmetové vzťahy a prierezové témy.

Z ponuky pre I. stupeň  a materské školy vydavateľstvo odporúča Stavby z kociek zamerané na priestorovú predstavivosť, TRI, a JOGO karty, ktoré sú vhodné na rozširovanie slovnej zásoby v slovenskom aj anglickom jazyku, Tangram a na opakovanie násobilky ZLONGO.

Obľúbeným titulom sú Autokorektívne kartičky A, B a C, predškolákov a škôlkarov s odporúčacou doložkou MŠVVaŠ na opakovanie základných spojov sčítania, odčítania a násobilky.

Z ponuky pre II. stupeň vydavateľstvo upriamuje pozornosť na učebnice s odporúčacou doložkou MŠVVaŠ SR  Financie v praxi A, Financie v praxi B a úplnou novinkou je pokračovanie Financie v praxi C. ABCedu spolupracuje a je partnerom Ekonomickej olympiády pre stredné školy, pre základné školy, ktorú organizuje INESS. Zapája sa do rôznych programov NBS a Nadácie NBS, 5peňazí v oblasti vzdelávania finančnej gramotnosti.

Učebnice slovenského jazyka pre 5. ročník, inovatívny pohľad na vyučovanie slovenského jazyka, moderná, komplexná učebnica, ktorá hovorí jazykom tínedžera. Žiaka formuje, učí aj zabáva. Je koncipovaná tak, aby bolo dieťa schopné učivo zvládnuť samo.

Z ďalšej ponuky:

Slovenský jazyk inovatívne – ponuka seminárov:

 • 24. 3. 2023 Banská Bystrica
 • 31. 3. 2023 Žilina
 • 14. 4. 2023 Bratislava
 • 20. 4. 2023 Prešov
 • 21. 4. 2023 Košice

Pre stredné školy vydavateľstvo predstavuje učebnice Slovenského jazyka s odporúčacou doložkou MŠVVaŠ SR a Financie v praxi B a C sú vhodné aj pre stredné školy.

Spolupracujúci autori: napr. prof. Žilková, PhD., Doc. Uherčíková, PhD., Doc. Brincková, PhD., RNDr. Dillingerová, PhD., PaedDr. Totkovičová, PhD., Mgr. Peter S. Tóth, PhD.

Kontaktné informácie

Mária Okálová
tel. číslo: 0911 744 098
okalova@abcedu.sk

ABCedu, a.s.
Košická 56
821 08 Bratislava

www.abcedu.sk

 

Z ponuky:

Kde & kedy

 • Kútik vystavovateľov je pre Vás k dispozícii v priestoroch, kde sa koná konferencia (po vstúpení do foyera hneď prvá miestnosť vpravo).
 • Je zaujímavou alternatívou pre všetkých, ktorí sa nezúčastnia na Valnom zhromaždení ASŠŠZ, bude k dispozícii aj počas prestávok.
 • Bude k dispozícii len v pondelok (27. 3. 2023) v čase od 11. 00 do 19. 00 h
 • Kontakty na všetkých vystavovateľov nájdete na tejto stránke aj po skončení konferencie.
 • Očakávame Vašu spätnú väzbu, aby sme vedeli, či s podobnou ponukou môžeme prísť aj o rok.

Email organizátora

info@sukromneskoly.sk

Kontaktná osoba

 Stella Hanzelová

 

Miesto konania

Wellness Hotel Chopok ****

Demänovská dolina 20, Liptovský Mikuláš

Recepcia hotela

recepcia@hotelchopok.sk
Tel.: 00421 / 911 / 611 386
Tel.: 00421 / 917 / 394 510
Tel.: 00421 / 44 / 559 14 88

GPS súradnice

Decimal Degrees: N: 49.019817 E: 19.576896
Degrees, Minutes, Seconds 49°01´11.34″ N 19°34´36.83″ E
Degrees, Decimal Minutes 49°1.189´N 19°34.614´E
Universal Transverse Mercator 34U 395953.37 m E 5430634.33 m N

REGISTRUJTE SA!

Kapacita konferencie je obmedzená na 200 účastníkov, ubytovacie kapacity sú k dispozícii ešte v neďalekom Hoteli Riverside. Promokód na ubytovaciu zľavu dostanete v odpovedi na Vašu registráciu.

Tuli, s.r.o.

Tuli, s.r.o.

Tuli, s.r.o.

 

Základné informácie

Slovenskú značku Tuli pravdepodobne poznáte vďaka Tuli sedacím vakom, ale ako značka sa neustále posúvame a rozširujeme svoje portfólio produktov. V spolupráci s dizajnérom sme vyvinuli kolekciu nábytku Tuli Space určenú nielen pre moderné, pracovné, ale aj pre školské priestory. Poďte spolu s TuliSpace urobiť aj vaše priestory atraktívnejšie a funkčnejšie, ukázať žiakom, ako môžu vyzerať moderné priestory v škole, ktorú navštevujú a pripraviť ich tak na pracovnú budúcnosť v moderných kanceláriách.

Kde viete výrobky TuliSpace umiestniť?

 • nízke sedenie je vhodné do priestorov školských chodieb, čakacích zón napr. aj v centrách poradenstva a prevencie, k školskému bufetu
 • zostava kresielok a pevného stola je ideálna na stretnutia a prácu v zborovni
 • komfortné ergonomické sedenie v kombinácii akustických paravánov, taburetov, kresiel a gaučov je vhodné do zborovne, riaditeľne, ale aj na chodbu pre vytvorenie relax zón pre žiakov

Nábytok je ergonomicky navrhnutý, veľmi ľahký, umožňuje jednoduchú manipuláciu a vďaka bohatej ponuke vám vieme navrhnúť to správne riešenie s ohľadom na priestor a jeho využitie. Tieto produkty už využívajú viaceré školy, kde sa nábytok teší veľkej obľube u žiakov a personálu.

Na konferencii Vám predstaví

Na konferencii si môžete vyskúšať  niektoré z ponúkaných produktov, porozprávať sa o možnostiach zariadenia priestorov a vypracovania projektu. Na projekty dohodnuté v rámci konferenciu spoločnosť ponúka 15% zľavu na nákup produktov.

Kontaktné informácie

Samuel Moravčík, SENIOR BUSINESS DEVELOPER
+421 918 717 873
samuel.moravcik@tuli.sk

Tuli.sk, s.r.o.
Nádražná 39,
900 28 Ivanka pri Dunaji

Kde & kedy

 • Kútik vystavovateľov je pre Vás k dispozícii v priestoroch, kde sa koná konferencia (po vstúpení do foyera hneď prvá miestnosť vpravo).
 • Je zaujímavou alternatívou pre všetkých, ktorí sa nezúčastnia na Valnom zhromaždení ASŠŠZ, bude k dispozícii aj počas prestávok.
 • Bude k dispozícii len v pondelok (27. 3. 2023) v čase od 11. 00 do 19. 00 h
 • Kontakty na všetkých vystavovateľov nájdete na tejto stránke aj po skončení konferencie.
 • Očakávame Vašu spätnú väzbu, aby sme vedeli, či s podobnou ponukou môžeme prísť aj o rok.

Email organizátora

info@sukromneskoly.sk

Kontaktná osoba

 Stella Hanzelová

 

Miesto konania

Wellness Hotel Chopok ****

Demänovská dolina 20, Liptovský Mikuláš

Recepcia hotela

recepcia@hotelchopok.sk
Tel.: 00421 / 911 / 611 386
Tel.: 00421 / 917 / 394 510
Tel.: 00421 / 44 / 559 14 88

GPS súradnice

Decimal Degrees: N: 49.019817 E: 19.576896
Degrees, Minutes, Seconds 49°01´11.34″ N 19°34´36.83″ E
Degrees, Decimal Minutes 49°1.189´N 19°34.614´E
Universal Transverse Mercator 34U 395953.37 m E 5430634.33 m N

REGISTRUJTE SA!

Kapacita konferencie je obmedzená na 200 účastníkov, ubytovacie kapacity sú k dispozícii ešte v neďalekom Hoteli Riverside. Promokód na ubytovaciu zľavu dostanete v odpovedi na Vašu registráciu.

TERRAIN, s.r.o.

TERRAIN, s.r.o.

TERRAIN, s.r.o.

 

Základné informácie

 TERRAIN, s.r.o. prináša na slovenský trh:

 • terapeutické pomôcky,
 • projektívne karty,
 • rodinnú dosku a pomôcky pre hrovú a sandplay terapiu

V činnosti sa zameriava na tvorbu vlastných produktov, ktoré vychádzajú z našej odbornej praxe s klientmi, ako i na adaptáciu terapeutických kariet zo zahraničia. Viaceré karty ponúka v niekoľkých jazykových variáciách (angličtina, nemčina, čeština). Ponuka spoločnosti a vystavované produkty sú určené pre pomáhajúce profesie i pre školské kolektívy či triedy, od predškolského veku – dospelosť – seniorský vek.

Na konferencii Vám predstaví

autorské produkty určené pre psychológov, logopédov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov, ako aj pre pedagógov na podporu sebapoznania a kreativity, pre jednotlivcov, pre skupiny, rodinný systém či pracovný kolektív.

Kontaktné informácie

Mgr. Jana Dejová Hánová a Mgr. Katarína Melová

tel.: +421 949 017 354

TERRAIN, s.r.o., M. R. Štefánika 34, 010 01 Žilina

Z ponuky:

Kde & kedy

 • Kútik vystavovateľov je pre Vás k dispozícii v priestoroch, kde sa koná konferencia (po vstúpení do foyera hneď prvá miestnosť vpravo).
 • Je zaujímavou alternatívou pre všetkých, ktorí sa nezúčastnia na Valnom zhromaždení ASŠŠZ, bude k dispozícii aj počas prestávok.
 • Bude k dispozícii len v pondelok (27. 3. 2023) v čase od 11. 00 do 19. 00 h
 • Kontakty na všetkých vystavovateľov nájdete na tejto stránke aj po skončení konferencie.
 • Očakávame Vašu spätnú väzbu, aby sme vedeli, či s podobnou ponukou môžeme prísť aj o rok.

Email organizátora

info@sukromneskoly.sk

Kontaktná osoba

 Stella Hanzelová

 

Miesto konania

Wellness Hotel Chopok ****

Demänovská dolina 20, Liptovský Mikuláš

Recepcia hotela

recepcia@hotelchopok.sk
Tel.: 00421 / 911 / 611 386
Tel.: 00421 / 917 / 394 510
Tel.: 00421 / 44 / 559 14 88

GPS súradnice

Decimal Degrees: N: 49.019817 E: 19.576896
Degrees, Minutes, Seconds 49°01´11.34″ N 19°34´36.83″ E
Degrees, Decimal Minutes 49°1.189´N 19°34.614´E
Universal Transverse Mercator 34U 395953.37 m E 5430634.33 m N

REGISTRUJTE SA!

Kapacita konferencie je obmedzená na 200 účastníkov, ubytovacie kapacity sú k dispozícii ešte v neďalekom Hoteli Riverside. Promokód na ubytovaciu zľavu dostanete v odpovedi na Vašu registráciu.


Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/www/sukromneskoly.sk/web/wp-content/uploads/et_temp/2023-konferencia-53125_1080x675.png) is not within the allowed path(s): (/nfsmnt/:/data/:/usr/share/php:/usr/bin/:/apachetmp:/tmp/:/var/tmp/:/dev/urandom:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/ImageMagick-6.9.11/bin-q16/:/usr/local/bin/:/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt:/usr/lib/php:/usr/php82/bin/) in /data/d/9/d99cca74-dc7d-4b7a-9241-1a609c641d1d/sukromneskoly.sk/web/wp-content/themes/Divi/epanel/custom_functions.php on line 1542
Kútik vystavovateľov

Kútik vystavovateľov

Kútik vystavovateľov

Inšpirácie na pokračovanie…

Kde & kedy

Na čo sa môžete tešiť:

 • Kútik vystavovateľov je pre Vás k dispozícii v priestoroch, kde sa koná konferencia (po vstúpení do foyera hneď prvá miestnosť vpravo).
 • Je zaujímavou alternatívou pre všetkých, ktorí sa nezúčastnia na Valnom zhromaždení ASŠŠZ, bude k dispozícii aj počas prestávok.
 • Bude k dispozícii len v pondelok (27. 3. 2023) v čase od 11. 00 do 19. 00 h
 • Kontakty na všetkých vystavovateľov nájdete na tejto stránke aj po skončení konferencie.
 • Očakávame Vašu spätnú väzbu, aby sme vedeli, či s podobnou ponukou môžeme prísť aj o rok.

Vystavovatelia & informácie

Email organizátora

info@sukromneskoly.sk

Kontaktná osoba

 Stella Hanzelová

 

Miesto konania

Wellness Hotel Chopok ****

Demänovská dolina 20, Liptovský Mikuláš

Recepcia hotela

recepcia@hotelchopok.sk
Tel.: 00421 / 911 / 611 386
Tel.: 00421 / 917 / 394 510
Tel.: 00421 / 44 / 559 14 88

GPS súradnice

Decimal Degrees: N: 49.019817 E: 19.576896
Degrees, Minutes, Seconds 49°01´11.34″ N 19°34´36.83″ E
Degrees, Decimal Minutes 49°1.189´N 19°34.614´E
Universal Transverse Mercator 34U 395953.37 m E 5430634.33 m N

Pin It on Pinterest

Share This